Przez:
Grupa Horeglad
9 lipca 2018

Firma PRD SA aktualnie realizuje nastepujące kontrakty drogowe

Remont drogi wojewódzkiej Nr  698

Kontrakt obejmuje remont drogi woj. nr 698 na wybranych odcinkach od km 34+100 do km 35+810 od m. Łosice do m. Chotycze i od km 36+890 do km 38+094 od m. Chotycze do m. Łuzki i od km 38+537 do km 42+000 od m. Łuzki do m. Popławy wraz z remontem przepustu w km 38+949 na terenie gminy Łosice i Stara Kornica, powiat łosicki, woj. mazowieckie  o łącznej długości 6,38km

Zamawiający:                Województwo Mazowieckie
Wartość kontraktu:      4’707’489,09zł
Okres realizacji:             lipiec- sierpień 2018r.
Województwo:             mazowieckie


Remont drogi wojewódzkiej Nr  698 cz II

Kontrakt obejmuje rozszerzenie pierwotnego zadania na odcinku od km 42+000 w miejscowości  Popławy do km 43+500 m. Rudka długości 1,5km na terenie gminy Stara Kornica, powiat łosicki, woj. Mazowieckie

Zamawiający:                Województwo Mazowieckie
Wartość kontraktu:      1’131’493,41zł
Okres realizacji:             lipiec- wrzesień 2018r.
Województwo:             mazowieckie


Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2059W ul Targowej w Łosicach

Kontrakt obejmowuje przebudowę ulicy Targowej w Łosicach o długości 1,10km

Zakres prac:

 • Roboty drogowe
  – roboty rozbiórkowe
  – usunięcie drzew
  – roboty ziemne (wykopy i nasypy)
  – odwodnienie korpusu drogowego
  – podbudowy
  – nawierzchnie
  – krawężniki i obrzeża betonowe
  – ścieki uliczne
  – roboty wykończeniowe
  – oznakowanie pionowe i poziome
 • Budowę oświetlenia drogowego
 • Budowę kanalizacji sanitarnej

Zamawiający:                Powiat Łosicki
Wartość kontraktu:      4’033’043,15zł
Okres realizacji:             2017-2018r.
Województwo:             mazowieckie


Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1036L na odcinku Grabanów – Rokitno

Kontrakt dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) -Rokitno – Błonie odcinek Grabanów-Rokitno od km 2+677 do km 16+427 długości 13,75km w zakresie:

 • Branża drogowa

W ramach inwestycji na całej długości należy wykonać szerokości 6,0m, zjazdy z betonowej kostki brukowej oraz z kruszywa na przyległe działki oraz pobocza gruntowe. Przewaga prac w miejscowości Grabanów oraz Rokitno chodnik szerokości 2,0m. W miejscowości Rokitno – chodnik oraz na skrzyżowaniu dróg rondo o średnicy 26,0m, w miejscach istniejących przystanków autobusowych należy wybudowac zatoki autobusowe wraz z peronami

Zakres prac:
– wycinka drzew i krzaków
– roboty rozbiórkowe
– przebudowa przepustu pod jezdnią i zjazdami
– roboty ziemne (wykopy i nasypy)
– wykonanie ścieków
– ustawienie krawężników i obrzeży
– wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, zatok parkingowych, poboczy
– oczyszczenie rowów i przepustów
– urządzenia odwadniające
– przepusty
– nawierzchnia chodnika, zatoki autobusowej i parkingowej z betonowej kostki brukowej
– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 • Branża mostowa

Nad rzeką Klukówka wykonano kładkę szerokości 4,58m i długości 25m

Zamawiający:                Powiat Bialski
Wartość kontraktu:      16’137’959,58 zł
Okres realizacji:             2018r- 2019r.
Województwo:             lubelskie


Przebudowa ulicy Kodeńskiej w Piszczacu

Kontrakt obejmuje  przebudowę chodnika i drogi powiatowej Nr 1051L oraz drogi powiatowej Nr 1055L na ulicy Kodeńskiej w miejscowości Piszczac o łącznej długości 1,37km

Zakres prac zawiera  budowę i przebudowę chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni wraz z ułożeniem warstw bitumicznych.

Zamawiający:                Powiat Bialski
Wartość kontraktu:      1’793’661,74 zł
Okres realizacji:             czerwiec- październik 2018r.
Województwo:             lubelskie


Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049W

Kontrakt obejmuje  przebudowę drogi powiatowej Nr 2049W od drogi nr 19 – Dzięcioły- Stacja kolejowa Niemojki do km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzięcioły o długości 943m i szerokości 5,50m

Zamawiający:                Powiat Łosicki
Wartość kontraktu:      1’035’606,96 zł
Okres realizacji:             czerwiec- sierpień 2018r.
Województwo:             mazowieckie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811

Kontrakt obejmuje budowę/przebudowę chodników oraz  ścieżek pieszo rowerowych zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811 w miejscowości Horoszki Małe na odcinku od km 14+230 do km 15+220 na terenie gminy Sarnaki, powiat łosicki, woj. Mazowieckie o długości 0,990km

Zakres prac:
-roboty rozbiórkowe
– usunięcie krzaków i drzew
– roboty ziemne
– odwodnienie korpusu drogowego
– ustawienie krawężników i obrzeży
– podbudowy
– nawierzchnie chodnika z betonowej kostki brukowej
– nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej
– nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego
– oznakowanie pionowe i poziome

Zamawiający:                Województwo Mazowieckie
Wartość kontraktu:      1’619’698,91zł
Okres realizacji:             czerwiec- sierpień 2018r.
Województwo:             mazowieckie

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
3 grudnia 2017

Przebudowa drogi wojewódzkiej Międzyrzec – Komarówka Podlaska

Na przełomie listopada i grudnia 2017 przeprowadziliśmy prace polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lub. – Łęczna na odc. Żelizna – Komarówka Podl.

Całość prac objęła nieco ponad 1000 metrów drogi. W ramach prac przygotowawczych usunięto dwa pasy zieleni w postaci drzew i krzewów wzdłuż budowanej drogi, oraz zdjęto wąski pas ziemi urodzajnej. Wszystko to miało na celu poszerzenie pasa ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa przebudowywanego odcinka drogowego. Dopiero po przygotowaniu obszaru prac przystąpiliśmy do rozbiórki zużytych elementów drogi.

Roboty ziemne i prace przy podbudowie były kolejnym elementem prac. W ramach podbudowy wykonano:

 • koryto wraz z profilowaniem o zagęszczeniem podłoża
 • koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 • oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 • podbudowa z chudego betonu
 • podbudowa z kruszywa łamanego otoczonego bitumem

Kolejnym niezwykle wymagającym zadaniem było położenie wielowarstwowej nawierzchni wysokiej jakości. Wykorzystaliśmy nawierzchnię z betonu asfaltowego w dwóch warstwach, warstwie ścieralnej oraz warstwie wiążącej o właściwościach wyrównawczych. Dodatkowo wykonaliśmy frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno oraz poszerzyliśmy istniejącą nawierzchnię asfaltową z zastosowaniem geokompozytu.

W ramach prac wykończeniowych przeprowadziliśmy umocowanie skarp, rowów i ścieków i budowa przepustów pod zjazdami. W celu poprawienia właściwości estetycznych i zabezpieczenia pobocza, przeprowadziliśmy utwardzenie pobocza kruszywem łamanym.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
25 listopada 2017

Przebudowa drogi powiatowej Górki – Hruszniew Kolonia

Od maja do października 2017 roku realizowaliśmy przebudowę drogi powiatowej nr. 2008,  przechodzącą przez Górki  – Litewniki – Hołowczyce  – Zabuże – Górki – Hruszniew Kolonia. Całość odcinka drogi wynosiła ponad 3000 metrów. Prace przygotowawcze i rozbiórka elementów drogowych były pierwszym elementem procesu przebudowy drogi. Dodatkowo musieliśmy przeprowadzić remont istniejącego przepustu.

Roboty ziemne, podbudowy i chodniki zostały dodane niezwykle prężnie do całokształtu projektu. Jako element szczególny tego projektu dodaliśmy zjazdy i dojścia do furtek łącznie z odwodnieniem korpusu drogowego. Powstawała struktura nowoczesnej drogi wraz z kompletną infrastrukturą wspierającą na światowym poziomie.

Nawierzchnia zastosowana przez nas w tym projekcie została w całości wytworzona w wytwórni mas bitumicznych. Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych poprzedzało położenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Ostatnim etapem prac wykończeniowych było montowanie kompletnego oznakowania drogowego wraz z zabezpieczeniem ruchu pieszych.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
23 listopada 2017

Przebudowa drogi dojazdowej do Terminalu Samochodowego w Koroszczynie

Jesienią 2017 roku przeprowadziliśmy przebudowę drogi dojazdowej do drogi celnej na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie. W zakres naszych prac I etapu przebudowy drogi wchodziła przebudowa konstrukcji nawierzchni o długości 370 metrów. W celu usunięcia poprzedniej, zużytej nawierzchni przeprowadziliśmy roboty rozbiórkowe a następie przeszliśmy do intensywnych robót ziemnych.

Po wykonaniu całości prac ziemnych ustawiliśmy całość linii krawężników oraz położyliśmy wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, zgodnie z wszelkimi wymogami zlecenia oraz normami. Ostatnim etapem prac przebudowy drogi, było położenie nawierzchni z betonu asfaltowego wytwarzanego w naszej wytwórni mas bitumicznych.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
2 czerwca 2017

Przebudowa drogi powiatowej ul. Targowa w Łosicach

W maju 2017 roku rozpoczęliśmy przebudowę drogi powiatowej nr. 2059W przy ulicy Targowej w Łosicach. Całość odcinka drogi wynosi niemal 1000 metrów. Prace przygotowawcze i rozbiórka elementów drogowych wraz z usunięciem zadrzewienia były pierwszym elementem procesu przebudowy drogi.

Roboty ziemne, podbudowy i chodniki zostały dodane niezwykle prężnie do całokształtu projektu. Jako element szczególny tego projektu dodaliśmy zjazdy i dojścia do furtek łącznie z odwodnieniem korpusu drogowego. Powstawała struktura nowoczesnej drogi wraz z kompletną infrastrukturą wspierającą na światowym poziomie.

Nawierzchnia zastosowana przez nas w tym projekcie została w całości wytworzona w wytwórni mas bitumicznych prd. Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych poprzedzało położenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Ostatnim etapem prac wykończeniowych było montowanie kompletnego oznakowania drogowego wraz z zabezpieczeniem ruchu pieszych.

Zakończenie prac planowane jest na maj 2018 roku.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności