Przez:
Grupa Horeglad
29 października 2019

PRD SA w konsorcjum z firmami bialskimi wybuduje ronda turbinowe na skrzyżowaniach drogi krajowej A2 z ulicą Terebelską oraz Aleją Solidarności w Białej Podlaskiej

Inwestycja powstanie w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej”.

18 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska została podpisana umowa na przebudowę wyżej wymienionych skrzyżowań. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Budową ronda przy Alei Solidarności zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. będące liderem konsorcjum, a przy ulicy Terebelskiej Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” Sp. z o.o. Natomiast Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Sp. z o. o. zajmie się uzbrojeniami.

Inwestycję oszacowano na ponad 8,2 mln zł. Miasto pozyskało na inwestycję ponad 4 mln zł środków z funduszy transgranicznych.

Zakończenie robót zaplanowano na listopad 2020 roku.

Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego na temat planowanej inwestycji.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
16 września 2019

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska – Piszczac od km 12+700 do km 13+226 odcinek długości 526mb
Inwestor: Powiat Bialski – Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Wartość zamówienia: ponad 400’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: 27.09.2019r. (zrealizowane przed terminem)


Zadanie: Wykonanie remontu warstwy ścieralnej jezdni masą mineralno – bitumiczną z regulacją wysokościową elementów uzbrojenia sieci na następujących ulicach: Jana Pawła II, Janowska, Sidorska, Parkowa, Plac Trzech Krzyży, Brzeska
Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Wartość zamówienia: ponad 400’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: do 30.08.2019r.


Zadanie: Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Część 2 – Rejon w Międzyrzecu Podlaskim – DK 2 odcinek Międzyrzec Podlaski – Biała Podlaska w m. Sławacinek Stary od km 630+000 do km 630+545
Inwestor: GDDKiA Lublin
Wartość zamówienia: ponad 600’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: 27.10.2019r.


Zadanie: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki – Popławy
Inwestor: Gmina Stara Kornica
Wartość zamówienia: ponad 300’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: 28.10.2019r.


Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 100744 L w miejscowości Nowosiółki od km 0+000 do km 0+547 – odcinek długości 0,547 km – Część I.
Inwestor: Gmina Zalesie
Wartość zamówienia: ponad 199’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: 15.11.2019r

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
27 czerwca 2019

Leszek Horeglad laureatem Nagrody BPIG w kategorii „Przedsiębiorca roku”

14 czerwca 2019 r. Leszek Horeglad został laureatem siódmej edycji prestiżowego konkursu „Nagrody Biznesowej Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej” za rok 2018, otrzymując statuetkę w kategorii „Przedsiębiorca roku”.  Konkurs został zorganizowany przez Bialskopodlaską Izbę Gospodarczą we współpracy Bankiem Spółdzielczym w Białej Podlaskiej, Prezydentem Miasta Biała Podlaska i Starostą Bialskim pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. Nagroda ta przyznawana jest przez środowisko gospodarcze przedsiębiorcom wyróżniającym się na tle innych za imponujące osiągnięcia, sukcesy gospodarcze i aktywny udział w życiu regionu.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
26 czerwca 2019

Dojazdy do tunelu na ul. Lubelskiej i Witoroskiej wykona PRD S.A.

29 kwietnia Prezydent Miasta Biała Podlaska podpisał umowę z Leszkiem Horegladem Prezesem Zarządu PRD S.A.
na budowę dojazdów do tunelu na ul. Lubelskiej i Witoroskiej. Wartość zamówienia przekroczy 4’400’000 zł netto.

Przebudowane mają zostać m.in. wloty ulic Winiarskiej, Lubelskiej i Sokulskiej do ronda im. Lecha Kaczyńskiego,
a także ulica Witoroska na odcinku zaczynającym się przy powstającym tunelu, do ulicy Gromadzkiej.
Przebudowa obejmie również ulicę Kołychawa na odcinku do ulicy Dalekiej. Przy wymienionych ulicach powstaną chodniki, natomiast wzdłuż ulicy Lubelskiej, od tunelu do ronda, pojawi się ścieżka rowerowa.

Harmonogram robót zostanie ustalony tak, aby skorelować realizację inwestycji z budową tunelu realizowaną jako odrębne opracowanie przez PKP PLK.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
26 czerwca 2019

Rozbudowa drogi na odcinku Grabanów – Rokitno

Trwa rozbudowa powiatowej Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) – Rokitno – Błonie na odcinku Grabanów – Rokitno o długości prawie 14 km.

Inwestycja obejmuje poszerzenie istniejącej nawierzchni do 6,0 m, budowę kładki dla pieszych na cieku Klukówka
w m. Grabanów,  budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1036L i 1035L w m. Rokitno, wykonanie
i przebudowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, przebudowę i remont przepustów pod koroną drogi.

Zakończenie robót według harmonogramu zaplanowano na IV kwartał 2019 r.

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy ze Starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem na temat inwestycji drogowych
w naszym powiecie, oraz ze Stanisławem Czarko, przedstawicielem z ramienia Grupy Horeglad – wykonawcą przebudowy drogi na odcinku Grabanów – Rokitno.

 

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
24 listopada 2018

Aktualne kontrakty drogowe firmy PRD

Przebudowa drogi powiatowej nr 1114L
Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie
na odcinku Sokule – Dołha od km 13+967 do km 14+567 odcinek o długości 0,600 km

Zamawiający: Powiat Bialski
Wartość kontraktu: 740’002,22 zł
Okres realizacji: wrzesień- październik 2018r.
Województwo: lubelskie


Remont drogi wojewódzkiej nr 811 odcinka od km 13+000 do km 14+230 dł. 1,230 km w m. Horoszki Duże

Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Wartość kontraktu: 1’145’681,04 zł
Okres realizacji: wrzesień-listopad 2018r.
Województwo: mazowieckie


Remont drogi wojewódzkiej nr 811 odcinka od km 13+000 do km 14+230 dł. 1,230 km w m. Horoszki Duże

Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Wartość kontraktu: 1’145’681,04 zł
Okres realizacji: wrzesień-listopad 2018r.
Województwo: mazowieckie


Przebudowa drogi dojazdowej do drogi celnej z TS w Koroszczynie – DPG Kukuryki

Zmawiający: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie
Wartość kontraktu: 2’227’542,77 zł
Okres realizacji: wrzesień-grudzień 2018r.
Województwo: lubelskie


Odbudowa drogi powiatowej nr 2045W Kózki -Mężenin od km 0+000 do km 1+600 o dł. 1,6km

Zamawiający: Powiat Łosicki
Wartość kontraktu: 920’797,07 zł
Okres realizacji: sierpień-październik 2018r.
Województwo: mazowieckie


Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski- Parczew- Ostrów Lubelski- Łęczna na odcinku Żelizna – Komarówka Podlaska od km 24+050,00 do km 24+750,00 o długości 0,700k

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Wartość kontraktu: 1’489’895,31 zł
Okres realizacji: październik-grudzień 2018r.
Województwo: lubelskie

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
9 lipca 2018

Firma PRD SA aktualnie realizuje nastepujące kontrakty drogowe

Remont drogi wojewódzkiej Nr  698

Kontrakt obejmuje remont drogi woj. nr 698 na wybranych odcinkach od km 34+100 do km 35+810 od m. Łosice do m. Chotycze i od km 36+890 do km 38+094 od m. Chotycze do m. Łuzki i od km 38+537 do km 42+000 od m. Łuzki do m. Popławy wraz z remontem przepustu w km 38+949 na terenie gminy Łosice i Stara Kornica, powiat łosicki, woj. mazowieckie  o łącznej długości 6,38km

Zamawiający:                Województwo Mazowieckie
Wartość kontraktu:      4’707’489,09zł
Okres realizacji:             lipiec- sierpień 2018r.
Województwo:             mazowieckie


Remont drogi wojewódzkiej Nr  698 cz II

Kontrakt obejmuje rozszerzenie pierwotnego zadania na odcinku od km 42+000 w miejscowości  Popławy do km 43+500 m. Rudka długości 1,5km na terenie gminy Stara Kornica, powiat łosicki, woj. Mazowieckie

Zamawiający:                Województwo Mazowieckie
Wartość kontraktu:      1’131’493,41zł
Okres realizacji:             lipiec- wrzesień 2018r.
Województwo:             mazowieckie


Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2059W ul Targowej w Łosicach

Kontrakt obejmowuje przebudowę ulicy Targowej w Łosicach o długości 1,10km

Zakres prac:

 • Roboty drogowe
  – roboty rozbiórkowe
  – usunięcie drzew
  – roboty ziemne (wykopy i nasypy)
  – odwodnienie korpusu drogowego
  – podbudowy
  – nawierzchnie
  – krawężniki i obrzeża betonowe
  – ścieki uliczne
  – roboty wykończeniowe
  – oznakowanie pionowe i poziome
 • Budowę oświetlenia drogowego
 • Budowę kanalizacji sanitarnej

Zamawiający:                Powiat Łosicki
Wartość kontraktu:      4’033’043,15zł
Okres realizacji:             2017-2018r.
Województwo:             mazowieckie


Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1036L na odcinku Grabanów – Rokitno

Kontrakt dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) -Rokitno – Błonie odcinek Grabanów-Rokitno od km 2+677 do km 16+427 długości 13,75km w zakresie:

 • Branża drogowa

W ramach inwestycji na całej długości należy wykonać szerokości 6,0m, zjazdy z betonowej kostki brukowej oraz z kruszywa na przyległe działki oraz pobocza gruntowe. Przewaga prac w miejscowości Grabanów oraz Rokitno chodnik szerokości 2,0m. W miejscowości Rokitno – chodnik oraz na skrzyżowaniu dróg rondo o średnicy 26,0m, w miejscach istniejących przystanków autobusowych należy wybudowac zatoki autobusowe wraz z peronami

Zakres prac:
– wycinka drzew i krzaków
– roboty rozbiórkowe
– przebudowa przepustu pod jezdnią i zjazdami
– roboty ziemne (wykopy i nasypy)
– wykonanie ścieków
– ustawienie krawężników i obrzeży
– wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, zatok parkingowych, poboczy
– oczyszczenie rowów i przepustów
– urządzenia odwadniające
– przepusty
– nawierzchnia chodnika, zatoki autobusowej i parkingowej z betonowej kostki brukowej
– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 • Branża mostowa

Nad rzeką Klukówka wykonano kładkę szerokości 4,58m i długości 25m

Zamawiający:                Powiat Bialski
Wartość kontraktu:      16’137’959,58 zł
Okres realizacji:             2018r- 2019r.
Województwo:             lubelskie


Przebudowa ulicy Kodeńskiej w Piszczacu

Kontrakt obejmuje  przebudowę chodnika i drogi powiatowej Nr 1051L oraz drogi powiatowej Nr 1055L na ulicy Kodeńskiej w miejscowości Piszczac o łącznej długości 1,37km

Zakres prac zawiera  budowę i przebudowę chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni wraz z ułożeniem warstw bitumicznych.

Zamawiający:                Powiat Bialski
Wartość kontraktu:      1’793’661,74 zł
Okres realizacji:             czerwiec- październik 2018r.
Województwo:             lubelskie


Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049W

Kontrakt obejmuje  przebudowę drogi powiatowej Nr 2049W od drogi nr 19 – Dzięcioły- Stacja kolejowa Niemojki do km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzięcioły o długości 943m i szerokości 5,50m

Zamawiający:                Powiat Łosicki
Wartość kontraktu:      1’035’606,96 zł
Okres realizacji:             czerwiec- sierpień 2018r.
Województwo:             mazowieckie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811

Kontrakt obejmuje budowę/przebudowę chodników oraz  ścieżek pieszo rowerowych zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811 w miejscowości Horoszki Małe na odcinku od km 14+230 do km 15+220 na terenie gminy Sarnaki, powiat łosicki, woj. Mazowieckie o długości 0,990km

Zakres prac:
-roboty rozbiórkowe
– usunięcie krzaków i drzew
– roboty ziemne
– odwodnienie korpusu drogowego
– ustawienie krawężników i obrzeży
– podbudowy
– nawierzchnie chodnika z betonowej kostki brukowej
– nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej
– nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego
– oznakowanie pionowe i poziome

Zamawiający:                Województwo Mazowieckie
Wartość kontraktu:      1’619’698,91zł
Okres realizacji:             czerwiec- sierpień 2018r.
Województwo:             mazowieckie

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
3 grudnia 2017

Przebudowa drogi wojewódzkiej Międzyrzec – Komarówka Podlaska

Na przełomie listopada i grudnia 2017 przeprowadziliśmy prace polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lub. – Łęczna na odc. Żelizna – Komarówka Podl.

Całość prac objęła nieco ponad 1000 metrów drogi. W ramach prac przygotowawczych usunięto dwa pasy zieleni w postaci drzew i krzewów wzdłuż budowanej drogi, oraz zdjęto wąski pas ziemi urodzajnej. Wszystko to miało na celu poszerzenie pasa ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa przebudowywanego odcinka drogowego. Dopiero po przygotowaniu obszaru prac przystąpiliśmy do rozbiórki zużytych elementów drogi.

Roboty ziemne i prace przy podbudowie były kolejnym elementem prac. W ramach podbudowy wykonano:

 • koryto wraz z profilowaniem o zagęszczeniem podłoża
 • koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 • oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 • podbudowa z chudego betonu
 • podbudowa z kruszywa łamanego otoczonego bitumem

Kolejnym niezwykle wymagającym zadaniem było położenie wielowarstwowej nawierzchni wysokiej jakości. Wykorzystaliśmy nawierzchnię z betonu asfaltowego w dwóch warstwach, warstwie ścieralnej oraz warstwie wiążącej o właściwościach wyrównawczych. Dodatkowo wykonaliśmy frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno oraz poszerzyliśmy istniejącą nawierzchnię asfaltową z zastosowaniem geokompozytu.

W ramach prac wykończeniowych przeprowadziliśmy umocowanie skarp, rowów i ścieków i budowa przepustów pod zjazdami. W celu poprawienia właściwości estetycznych i zabezpieczenia pobocza, przeprowadziliśmy utwardzenie pobocza kruszywem łamanym.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
25 listopada 2017

Przebudowa drogi powiatowej Górki – Hruszniew Kolonia

Od maja do października 2017 roku realizowaliśmy przebudowę drogi powiatowej nr. 2008,  przechodzącą przez Górki  – Litewniki – Hołowczyce  – Zabuże – Górki – Hruszniew Kolonia. Całość odcinka drogi wynosiła ponad 3000 metrów. Prace przygotowawcze i rozbiórka elementów drogowych były pierwszym elementem procesu przebudowy drogi. Dodatkowo musieliśmy przeprowadzić remont istniejącego przepustu.

Roboty ziemne, podbudowy i chodniki zostały dodane niezwykle prężnie do całokształtu projektu. Jako element szczególny tego projektu dodaliśmy zjazdy i dojścia do furtek łącznie z odwodnieniem korpusu drogowego. Powstawała struktura nowoczesnej drogi wraz z kompletną infrastrukturą wspierającą na światowym poziomie.

Nawierzchnia zastosowana przez nas w tym projekcie została w całości wytworzona w wytwórni mas bitumicznych. Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych poprzedzało położenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Ostatnim etapem prac wykończeniowych było montowanie kompletnego oznakowania drogowego wraz z zabezpieczeniem ruchu pieszych.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
23 listopada 2017

Przebudowa drogi dojazdowej do Terminalu Samochodowego w Koroszczynie

Jesienią 2017 roku przeprowadziliśmy przebudowę drogi dojazdowej do drogi celnej na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie. W zakres naszych prac I etapu przebudowy drogi wchodziła przebudowa konstrukcji nawierzchni o długości 370 metrów. W celu usunięcia poprzedniej, zużytej nawierzchni przeprowadziliśmy roboty rozbiórkowe a następie przeszliśmy do intensywnych robót ziemnych.

Po wykonaniu całości prac ziemnych ustawiliśmy całość linii krawężników oraz położyliśmy wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, zgodnie z wszelkimi wymogami zlecenia oraz normami. Ostatnim etapem prac przebudowy drogi, było położenie nawierzchni z betonu asfaltowego wytwarzanego w naszej wytwórni mas bitumicznych.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności