Długo oczekiwany „Małpi Gaj” oficjalnie otwarty

W poniedziałek 21.09.2020 roku miało miejsce oficjalne otwarcie odebranej już wcześniej inwestycji  określanej w skrócie przez mieszkańców Białej Podlaskiej jako Małpi Gaj.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., reprezentowane przez prezesa zarządu Leszka Horeglada, z dumą i radością uczestniczyło w tym wydarzeniu jako generalny wykonawca tego zadania.

Można już korzystać z wybudowanej ścieżki biegnącej wśród drzew i bogatej flory z oznaczeniami charakterystycznych dla dolin naszych rzek gatunków roślin. Dostępny jest również szereg obiektów wchodzących w skład parku edukacyjnego, między innymi bardzo atrakcyjny, pełen edukacyjnych niespodzianek taras spacerowy o długości ok. 300 m umieszczony kilka metrów nad ziemią, dziesięciometrowa wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę miasta i dolinę rzeki, plac zabaw oraz szereg innych elementów edukacyjnych i rekreacyjnych.

Projekt „Budowa drogi pieszo – rowerowej w Dolinie Krzny w Białej Podlaskiej na odcinku centralnym” wykonany został przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. na zlecenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska i przewidywał stworzenie wspaniałej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla naszego miasta, w skład której weszły:

1) budowa drogi pieszo – rowerowej na odcinkach:

– ul. Zamkowa na wysokości zjazdu do Bialskich Wodociągów i kanalizacji do mostu ~ 210,5m;

– w parku edukacyjnym, tzw. małpim gaju przy Zamkowej ~ 160 m;

– pomiędzy ul. Al. Tysiąclecia a kładką w ciągu ul. Mickiewicza oraz od kładki do Al. Jana Pawła II, wzdłuż lewego, a później prawego brzegu Krzny ~ 253 m i ~ 333,5 m, łącznie ~ 586,5m;

2) budowa parku edukacyjnego na terenie po wschodniej stronie ulicy Zamkowej, na lewym brzegu Krzny – małpi gaj;

3) budowa ścieżki wśród drzew, elementu przestrzeni edukacyjnej – struktury do wspinaczki, tablic edukacyjnych i mapowych;

4) budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z montażem oświetlenie zewnętrznego;

5) budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych teletechnicznych wraz z montażem instalacji monitoringu oraz punktu dostępowego hot-spot;

6) elementy małej architektury (słupy informacyjne, ławki, leżaki, stoły piknikowe, kosze na odpady, stojaki rowerowe, stacja naprawy rowerów, drogowskazy, elementy przestrzeni edukacyjnej);

7) zagospodarowanie terenu zielenią.

Według zapowiedzi władz miasta, w najbliższych latach planowana jest budowa kolejnych elementów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Krzny.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz krótkiego filmu z oficjalnego otwarcia.

Film

Zdjęcia pochodzą z portalu podlasie24.pl, a ich autorką jest dziennikarka Izabela Chajkaluk
Nagranie – Radio Biper