Przez:
Grupa Horeglad
14 stycznia 2020

PRD S.A. uhonorowane Złotą statuetką „Dobre, bo Bialskie”

10 stycznia 2020 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., reprezentowane przez wiceprezesa zarządu Piotra Horeglada oraz prokurenta Krzysztofa Paluszkiewicza, otrzymało z rąk starosty Mariusza Filipiuka i przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Kiczyńskiego Złotą statuetkę „Dobre, bo Bialskie”. Przyznana nagroda jest podsumowaniem wzorowej współpracy PRD S.A. z Powiatem Bialskim, z którym tylko w ostatnich pięciu latach zrealizowało inwestycje na kwotę 38 mln PLN, budując i remontując ok 50 km dróg powiatowych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz krótkiego filmu z uroczystości wręczenia nagród.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
7 stycznia 2020

PRD S.A. przebuduje drogę w Łomazach

3 stycznia 2020r. Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski podpisał umowę z Piotrem Horegladem Wiceprezesem Zarządu PRD S.A. na przebudowę drogi gminnej nr 101420L w miejscowości Łomazy. Wartość zamówienia przekracza 1’500’000zł netto.

Przebudowa obejmie odcinek drogi o długości 1,29km. Zadanie przewiduje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Powstanie chodnik o szerokości 2,00m, zjazdy z betonowej kostki brukowej i miejsca postojowe. Realizacja inwestycji odbędzie się w systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowna data realizacji to 20.09.2020r.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
17 grudnia 2019

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. wybuduje ścieżkę rowerową w Dolinie Krzny

W dniu 10 grudnia 2019 r. podpisaliśmy kolejną umowę z Gminą Miejska Biała Podlaska. Przedmiotem umowy jest na budowa drogi pieszo – rowerowej w Dolinie Krzny w Białej Podlaskiej na odcinku centralnym.

Cieszymy się, że, jako Generalny Wykonawca, będziemy mieli swój istotny wkład w rozwój miasta.
Realizacja tego projektu ma na celu stworzenie wspaniałej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla naszego miasta, w skład której wchodzi:

 1. budowa drogi pieszo – rowerowej na odcinkach:
  • ul. Zamkowa na wysokości zjazdu do Bialskich Wodociągów i kanalizacji do mostu ~ 210,5m;
  • w parku edukacyjnym, tzw. małpim gaju przy Zamkowej ~ 160 m;
  • pomiędzy ul. Al. Tysiąclecia a istniejącą kładką w ciągu ul. Mickiewicza oraz od kładki do Al. Jana Pawła II, wzdłuż lewego, a później prawego brzegu Krzny ~ 253 m i ~ 333,5 m, łącznie ~ 586,5m;
 2. budowa parku edukacyjnego na terenie po wschodniej stronie ulicy Zamkowej, na lewym brzegu Krzny – małpi gaj;
 3. budowa ścieżki wśród drzew, elementu przestrzeni edukacyjnej – struktury do wspinaczki, tablic edukacyjnych i mapowych;
 4. budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z montażem oświetlenie zewnętrznego;
 5. budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych teletechnicznych wraz z montażem instalacji monitoringu oraz punktu dostępowego hot-spot;
 6. elementy małej architektury (słupy informacyjne, ławki, leżaki, stoły piknikowe, kosze na odpady, stojaki rowerowe, stacja naprawy rowerów, drogowskazy, elementy przestrzeni edukacyjnej);
 7. zagospodarowanie terenu zielenią.

Inwestycja ma być wykonana do końca lipca 2020 roku.

Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego na temat planowanej inwestycji.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
3 grudnia 2019

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

 

W trakcie realizacji:

Inwestor: Powiat Łosicki, ZDP Łosice

Zadanie: “Odbudowa drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim w miejscowości Nowe Szpaki i Walim na odcinku od km 0+020 do km 2+635, o długości 2,615km”

Wartość zamówienia: ponad 1’400’000 netto

Umowna data realizacji: grudzień 2019r.

 

Na przyszły rok:

Inwestor: Starostwo Powiatowe- Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1060L Kolonia Tuczna – Szostaki  od km 5+969 do km 8+969 odcinek o dł. 3,0km w miejscowości Zabłocie

Wartość zamówienia: ponad 3’200’000 netto

Umowna data realizacji: 31.08.2020r.


Inwestor: Starostwo Powiatowe- Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031L odcinek dr. woj. 811 – Janów Podlaski od km 5+200 do km 10+532,65 – realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019 – 2020 r.”.

Wartość zamówienia: ponad 6’000’000 netto

Umowna data realizacji: 21.08.2020r.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
2 grudnia 2019

Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Biała Podlaska – Grabanów – Rokitno zakończona

Z ogromną satysfakcją informujemy o oddaniu do użytku prawie 14 km drogi powiatowej realizowanej w ramach zadania ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) – Rokitno – Błonie odcinek Grabanów – Rokitno od km 2+677 do km 16+427 długości 13,750km”. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., jako wykonawca, dołożyło wszelkich starań aby prace zostały wykonane solidnie i ukończone terminowo.

Jest to największa inwestycja drogowa w historii powiatu, a jednocześnie przykład dobrej współpracy Gminy Biała Podlaska, Gminy Rokitno i Powiatu Bialskiego oraz wykorzystania funduszy UE. 

Zakres inwestycji obejmował między innymi: poszerzenie istniejącej nawierzchni do 6,0 m, budowę kładki dla pieszych na cieku Klukówka w m. Grabanów,  budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1036L i 1035L w m. Rokitno, wykonanie i przebudowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, przebudowę i remont przepustów pod koroną drogi.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

 

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
25 listopada 2019

Pierwszy etap budowy drogi do Jaźwin zakończony

25 listopada 2019r. nastąpił odbiór pierwszego odcinka drogi prowadzącej do Jaźwin (gm. Biała Podlaska) zrealizowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w ramach zadania “Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie od km 4+438 do km 6+608; odcinek od km 4+438 do km 5+308 długości 0,870 km”.

Wybudowany odcinek o długości 870 m pierwotnie był w bardzo złym stanie. Była to droga gruntowa, utwardzana kruszywem, z licznymi ubytkami. W ramach inwestycji ułożono warstwę bitumiczną, wykonano zjazdy na drogi gminne i  działki oraz pobocza i odwodnienie.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
19 listopada 2019

Leszek Horeglad Prezesem Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej

18 listopada 2019 r. Pan Leszek Horeglad, obecny Prezes PRD S.A. oraz PHUB „TRASA” Sp. z o.o., został powołany na Prezesa Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej. Powołanie nastąpiło po rezygnacji z tej funkcji Eugeniusza Izdebskiego, który pełnił funkcję prezesa od września 2003 roku. Pan Eugeniusz Izdebski pozostaje nadal Członkiem Rady BPIG.

Głównym celem działalności Izby jest podejmowanie działań rozwijających przedsiębiorczość, wspieranie inicjatyw gospodarczych, reprezentacja interesów podmiotów gospodarczych, w tym występowanie w ich imieniu do władz samorządu terytorialnego i państwowych organów administracji. Więcej informacji o działalności Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej i warunkach członkostwa można znaleźć na stronie internetowej http://bpig.pl/

Życzymy nowemu Prezesowi wielu sukcesów.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
7 listopada 2019

Budowa długo oczekiwanego odcinka drogi na trasie Tuczna – Sławatycze zakończona

25 października w Międzylesiu odbyło się oficjalne otwarcie wybudowanego na nowo odcinka drogi powiatowej nr 1051L przebiegającej przez Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze. Praktycznie na nowo wybudowany został fragment trasy o długości 4,4 km pomiędzy miejscowościami Ogrodniki-Matiaszówka.

Zadanie „Budowa drogi nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac- Tuczna – Sławatycze na odcinku od km 23+780 do km 28+180 na terenie gminy Tuczna i Sławatycze” zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. na zlecenie Powiatu Bialskiego. Wartość inwestycji wyniosła 5 mln 829 tys. zł. Prace zostały wykonane zgodnie z planem i oddane terminowo. Na wspomnianym odcinku wzmocniono nawierzchnię drogi, położono warstwę wiążącą i ścieralną warstwę asfaltową. Powstały też zatoki autobusowe i przystanki. Projekt obejmował również skrzyżowania dróg i odwodnienie. Posadzono nowe drzewa i krzewy, na miejsce starych usuniętych w zeszłym roku.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Poprawa dostępności Powiatu Bialskiego i Rejonu Brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Więcej informacji w krótkim filmie.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
29 października 2019

PRD SA w konsorcjum z firmami bialskimi wybuduje ronda turbinowe na skrzyżowaniach drogi krajowej A2 z ulicą Terebelską oraz Aleją Solidarności w Białej Podlaskiej

Inwestycja powstanie w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej”.

18 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska została podpisana umowa na przebudowę wyżej wymienionych skrzyżowań. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Budową ronda przy Alei Solidarności zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. będące liderem konsorcjum, a przy ulicy Terebelskiej Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” Sp. z o.o. Natomiast Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Sp. z o. o. zajmie się uzbrojeniami.

Inwestycję oszacowano na ponad 8,2 mln zł. Miasto pozyskało na inwestycję ponad 4 mln zł środków z funduszy transgranicznych.

Zakończenie robót zaplanowano na listopad 2020 roku.

Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego na temat planowanej inwestycji.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
16 września 2019

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska – Piszczac od km 12+700 do km 13+226 odcinek długości 526mb
Inwestor: Powiat Bialski – Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Wartość zamówienia: ponad 400’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: 27.09.2019r. (zrealizowane przed terminem)


Zadanie: Wykonanie remontu warstwy ścieralnej jezdni masą mineralno – bitumiczną z regulacją wysokościową elementów uzbrojenia sieci na następujących ulicach: Jana Pawła II, Janowska, Sidorska, Parkowa, Plac Trzech Krzyży, Brzeska
Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Wartość zamówienia: ponad 400’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: do 30.08.2019r.


Zadanie: Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Część 2 – Rejon w Międzyrzecu Podlaskim – DK 2 odcinek Międzyrzec Podlaski – Biała Podlaska w m. Sławacinek Stary od km 630+000 do km 630+545
Inwestor: GDDKiA Lublin
Wartość zamówienia: ponad 600’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: 27.10.2019r.


Zadanie: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki – Popławy
Inwestor: Gmina Stara Kornica
Wartość zamówienia: ponad 300’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: 28.10.2019r.


Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 100744 L w miejscowości Nowosiółki od km 0+000 do km 0+547 – odcinek długości 0,547 km – Część I.
Inwestor: Gmina Zalesie
Wartość zamówienia: ponad 199’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: 15.11.2019r

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności