Przez:
Grupa Horeglad
24 września 2020

Długo oczekiwany „Małpi Gaj” oficjalnie otwarty

W poniedziałek 21.09.2020 roku miało miejsce oficjalne otwarcie odebranej już wcześniej inwestycji  określanej w skrócie przez mieszkańców Białej Podlaskiej jako Małpi Gaj.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., reprezentowane przez prezesa zarządu Leszka Horeglada, z dumą i radością uczestniczyło w tym wydarzeniu jako generalny wykonawca tego zadania.

Można już korzystać z wybudowanej ścieżki biegnącej wśród drzew i bogatej flory z oznaczeniami charakterystycznych dla dolin naszych rzek gatunków roślin. Dostępny jest również szereg obiektów wchodzących w skład parku edukacyjnego, między innymi bardzo atrakcyjny, pełen edukacyjnych niespodzianek taras spacerowy o długości ok. 300 m umieszczony kilka metrów nad ziemią, dziesięciometrowa wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę miasta i dolinę rzeki, plac zabaw oraz szereg innych elementów edukacyjnych i rekreacyjnych.

Projekt „Budowa drogi pieszo – rowerowej w Dolinie Krzny w Białej Podlaskiej na odcinku centralnym” wykonany został przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. na zlecenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska i przewidywał stworzenie wspaniałej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla naszego miasta, w skład której weszły:

1) budowa drogi pieszo – rowerowej na odcinkach:

– ul. Zamkowa na wysokości zjazdu do Bialskich Wodociągów i kanalizacji do mostu ~ 210,5m;

– w parku edukacyjnym, tzw. małpim gaju przy Zamkowej ~ 160 m;

– pomiędzy ul. Al. Tysiąclecia a kładką w ciągu ul. Mickiewicza oraz od kładki do Al. Jana Pawła II, wzdłuż lewego, a później prawego brzegu Krzny ~ 253 m i ~ 333,5 m, łącznie ~ 586,5m;

2) budowa parku edukacyjnego na terenie po wschodniej stronie ulicy Zamkowej, na lewym brzegu Krzny – małpi gaj;

3) budowa ścieżki wśród drzew, elementu przestrzeni edukacyjnej – struktury do wspinaczki, tablic edukacyjnych i mapowych;

4) budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z montażem oświetlenie zewnętrznego;

5) budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych teletechnicznych wraz z montażem instalacji monitoringu oraz punktu dostępowego hot-spot;

6) elementy małej architektury (słupy informacyjne, ławki, leżaki, stoły piknikowe, kosze na odpady, stojaki rowerowe, stacja naprawy rowerów, drogowskazy, elementy przestrzeni edukacyjnej);

7) zagospodarowanie terenu zielenią.

Według zapowiedzi władz miasta, w najbliższych latach planowana jest budowa kolejnych elementów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Krzny.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz krótkiego filmu z oficjalnego otwarcia.

Film

Zdjęcia pochodzą z portalu podlasie24.pl, a ich autorką jest dziennikarka Izabela Chajkaluk
Nagranie – Radio Biper

 

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
11 września 2020

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie parku Radziwiłłów z obiektami towarzyszącymi w Białej Podlaskiej
Wartość zamówienia: ponad 1 mln netto
Umowna data realizacji: listopad 2020

Inwestor: Powiat Bialski – ZDP Biała Podlaska
Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031L odcinek dr. woj. 811 – Janów Podlaski od km 0+000,00 do km 5+200,00”
Wartość zamówienia: ponad 6’700’000 netto
Umowna data realizacji: wrzesień 2021

Inwestor: GMINA MIASTO TERESPOL
Zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w Terespolu” z podziałem na części:

  1. Remont dróg Gminnych: Nr 100836L ulica J. Piłsudskiego w Terespolu od km 0+017 do km 0+584, nr 100838L ulica T. Kościuszki w Terespolu od km 0+584 do km 1+178 o łącz. długości 1,161km.
  2. Modernizacja-przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych drogą gminną Nr 100841L – ulicą Wspólną w Terespolu od km 0+146,3 do km 0+285,00 o dl. 0,1387 km – Etap I

Wartość zamówienia: ponad 630’000 netto
Umowna data realizacji: listopad 2020

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: Budowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Fieldorfa do skrzyżowania z ul. W. Pileckiego Etap I
Wartość zamówienia: ponad 1’100’000 netto
Umowna data realizacji: lipiec 2020 – ODEBRANE

Inwestor: Gmina Kodeń
Zadanie: Droga gminna Nr 101668L w m. Olszanki
Wartość zamówienia: ponad 150’000 netto
Umowna data realizacji: sierpień 2020 – ODEBRANE

Inwestor: Gmina Biała Podlaska
Zadanie: Droga gminna nr 101669L w m Sławacinek Nowy i Porosiuki na odcinku od km 7+050 do km 7+550 oraz od km 7+550 do km 8+502 
Wartość zamówienia: ponad 850’000 netto
Umowna data realizacji: czerwiec 2021

Inwestor: Gmina Biała Podlaska
Zadanie: Budowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych, nr 100292L od km 1+008,25 do km 1+208,25 w m. Łukowce, odcinek o długości 200,00m
Wartość zamówienia: ponad 100’000 netto
Umowna data realizacji: wrzesień 2021

Inwestor: Powiat Bialski – ZDP Biała Podlaska
Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1002L Pościsze – Jelnica – Misie od km 6+678 do km 7+533,5 odc. dł. 0,8585km
Wartość zamówienia: prawie 700’000 netto
Umowna data realizacji: październik 2020

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
9 września 2020

Trwa przebudowa drogi w Rowinach w kierunku Kopytnika

Trwa przebudowa drogi gminnej Nr 101230 L w miejscowości Rowiny w gminie Wisznice o długości prawie 1 km.

Inwestycja obejmuje wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni, zjazdów na przyległe działki oraz montaż nowego oznakowania pionowego.

Przebudowę realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej na zlecenie Gminy Wisznice.

Zakończenie robót według harmonogramu zaplanowano na koniec września 2020r.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

 

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
6 czerwca 2020

Trwa budowa zakładu produkcji elementów betonowych w Sielczyku

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy prace przy budowie hali pod zespół urządzeń do produkcji prefabrykatów betonowych, detali drogowych, kręgów, płyt oraz innych elementów zbrojonych i niezbrojonych, zgodnie z innowacyjnym projektem, współfinansowanym ze środków unijnych.

Projekt zakłada wdrożenie własnej, ekoinnowacyjnej technologii produkcji prefabrykatów betonowych z użyciem matrycy LCD i z domieszką nanopolimerów o ulepszonych właściwościach wytrzymałościowych.

Powstający obiekt będzie miał ok. 1900 mpowierzchni użytkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną, magazyn, biuro oraz pomieszczenia techniczne i socjalne.

Zakończenie prac związanych z budową hali, która jest pierwszym etapem inwestycji, zaplanowano na lipiec 2020 r.

Postęp prac (05.06.2020)

Postęp prac (07.07.2020)

Postęp prac (21.09.2020)

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
5 czerwca 2020

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: Warstwa ścieralna jezdni oraz wymiana krawężników betonowych w ulicy Akademickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Artyleryjską do skrzyżowania z ulicą Kopernika w Białej Podlaskiej
Wartość zamówienia: ponad 450 000 netto
Umowna data realizacji: 31.08.2020

Inwestor: Powiat Bialski – ZDP Biała Podlaska
Zadanie:  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac od km 12+230,71 (od skrzyż. z dr. pow. Nr 1069L Ortel Książęcy – Dubów) do km 13+226 (początek mostu na rz. Zielawa) i rozbudowa od km 13+680 do km 15+780”
Wartość zamówienia: ponad 3’161’000 netto
Umowna data realizacji: 30.11.2020

Inwestor: Gmina Wisznice
Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101230 L w miejscowości Rowiny“
Wartość zamówienia: ponad 377’000 netto
Umowna data realizacji: 30.09.2020

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
5 maja 2020

Zapytanie ofertowe na zakup węzła betoniarskiego

W dniu 30.04.2020 na bazie konkurencyjności ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na zakup węzła betoniarskiego.
Wszelkie informacje w linku poniżej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244195

Zapraszamy do zapoznania się z informacją i do składania ofert.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
4 maja 2020

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Gmina Łomazy
Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 101420L w miejscowości Łomazy”
Wartość zamówienia: ok 1’515’000 netto
Umowna data realizacji: 30.09.2020r.

Inwestor: Województwo Lubelskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Zadanie:  „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2020r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – Zad. Nr. 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej  Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim”
Wartość zamówienia: 794’260 netto
Umowna data realizacji: 31.08.2020r.

Inwestor: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Białej Podlaskiej
Zadanie:  „Sukcesywne świadczenie usług odtworzeniowych nawierzchni dróg, chodników i parkingów po robotach budowy sieci przyłączy ciepłowniczych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ”
Wartość zamówienia:  kontrakt obmiarowy
Umowna data realizacji: 31.03.2021r.

Inwestor: Powiat Bialski  – Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie:  „Remont drogi powiatowej nr 1071L Ortel Królewski – Łomazy od km 9+505 do km 10+241 odc. długości 0,736  km i drogi powiatowej Nr 1056L Kodeń – Tuczna – Bokinka Pańska – Łomazy od km 38+130 do km 38+202 odc. długości 0,072 km w miejscowości Łomazy”
Wartość zamówienia:  ponad 333’000,00 netto
Umowna data realizacji: 14.08.2020r.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie:  „Budowa ulic Wacława Nartowskiego i Józefa Furmana w układzie uzupełniającym w formie zaprojektuj i wybuduj”
Wartość zamówienia:  ponad 991’000,00 netto
Umowna data realizacji: 31.10.2020r.

Inwestor: Powiat Bialski  – Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie:  „Remont drogi powiatowej nr 1030L Kopytów – Elżbiecin od km 3+246 do km 3+358 odc. dł. 0,112 km”
Wartość zamówienia:  ponad 80’000,00 netto
Umowna data realizacji: 21.08.2020r. 

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
4 marca 2020

PRD S.A. wśród Dobrych Firm 2020 województwa lubelskiego

27 lutego 2020 r. PRD S.A. zostało nagrodzone przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców statuetką Dobrej Firmy 2020 otrzymując nagrodę główną w kategorii NAJLEPSZY INWESTOR – MAŁA FIRMA.

Nagrodę w imieniu PRD S.A. miał przyjemność odebrać Prezes Zarządu – Leszek Horeglad.

Nagrody w projekcie Dobra Firma wręczane są przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców najprężniej działającym firmom w województwie lubelskim.

Na podstawie odpowiednio zważonych wskaźników finansowych przygotowanych przez ekspertów Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz twardych danych otrzymanych od Info Veriti Polska Sp. z o.o – największego dostawcy informacji gospodarczych w Polsce – powstała lista firm, które zostały dodatkowo zweryfikowane pod kątem ich kondycji finansowej, potencjału oraz reputacji. W konkursie wyłonieni zostali laureaci w następujących kategoriach: najbardziej innowacyjna firma, najlepszy inwestor, najbardziej efektywna firma, najbardziej efektywny pracodawca, najlepsza mikro firma i najważniejsze działania charytatywne.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
4 marca 2020

PRD S.A. wyróżnione za innowacyjne technologie w budowie dróg i autostrad

22 lutego 2020 r. PRD S.A. otrzymało wyróżnienie za innowacyjne technologie w budowie dróg i autostrad. Wyróżnienie to zostało przyznane podczas ogólnopolskiej Wielkiej Gali Biznesu zorganizowanej w Białymstoku przez Polski Klaster Budowlany, jedyny Krajowy Klaster Kluczowy z branży budowlanej w Polsce. Jest no największe wydarzenie skupiające przedstawicieli z branży oraz okazja do podsumowania roku, wręczenia nagród oraz wyróżnień.

W tym roku Polski Klaster Budowlany świętował swój jubileusz dziesięciolecia. Była to idealna okoliczność, by wyróżnić tych, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju polskiej branży budowlanej – nagrody odebrali przedstawiciele zarówno dużych, średnich, jak i małych przedsiębiorstw, twórcy najbardziej innowacyjnych produktów, samorządy przyjazne przedsiębiorcom. Podziękowania i gratulacje za rzetelny wkład w polską gospodarkę w imieniu rządu RP firmom skupionym w Polskim Klastrze Budowlanym przekazał podczas Gali wiceminister rozwoju Robert Nowicki. Nagrody i wyróżnienia przyznane podczas tegorocznej Wielkiej Gali Biznesu wręczali m.in. marszałek Artur Kosicki i wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś. W imieniu PRD S.A. wyróżnienie odebrała Agnieszka Łukaszuk – Dyrektor ekonomiczno-finansowy, prokurent.

Galę uświetnił koncert gwiazdy – zespołu Bad Boys Blue, a także grupa Show Band, a oficjalną część wydarzenia prowadził Maciej Orłoś.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
14 stycznia 2020

PRD S.A. uhonorowane Złotą statuetką „Dobre, bo Bialskie”

10 stycznia 2020 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., reprezentowane przez wiceprezesa zarządu Piotra Horeglada oraz prokurenta Krzysztofa Paluszkiewicza, otrzymało z rąk starosty Mariusza Filipiuka i przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Kiczyńskiego Złotą statuetkę „Dobre, bo Bialskie”. Przyznana nagroda jest podsumowaniem wzorowej współpracy PRD S.A. z Powiatem Bialskim, z którym tylko w ostatnich pięciu latach zrealizowało inwestycje na kwotę 38 mln PLN, budując i remontując ok 50 km dróg powiatowych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz krótkiego filmu z uroczystości wręczenia nagród.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności