Przez:
Grupa Horeglad
4 maja 2020

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Gmina Łomazy
Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 101420L w miejscowości Łomazy”
Wartość zamówienia: ok 1’515’000 netto
Umowna data realizacji: 30.09.2020r.

Inwestor: Województwo Lubelskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Zadanie:  „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2020r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – Zad. Nr. 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej  Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim”
Wartość zamówienia: 794’260 netto
Umowna data realizacji: 31.08.2020r.

Inwestor: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Białej Podlaskiej
Zadanie:  „Sukcesywne świadczenie usług odtworzeniowych nawierzchni dróg, chodników i parkingów po robotach budowy sieci przyłączy ciepłowniczych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ”
Wartość zamówienia:  kontrakt obmiarowy
Umowna data realizacji: 31.03.2021r.

Inwestor: Powiat Bialski  – Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie:  „Remont drogi powiatowej nr 1071L Ortel Królewski – Łomazy od km 9+505 do km 10+241 odc. długości 0,736  km i drogi powiatowej Nr 1056L Kodeń – Tuczna – Bokinka Pańska – Łomazy od km 38+130 do km 38+202 odc. długości 0,072 km w miejscowości Łomazy”
Wartość zamówienia:  ponad 333’000,00 netto
Umowna data realizacji: 14.08.2020r.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie:  „Budowa ulic Wacława Nartowskiego i Józefa Furmana w układzie uzupełniającym w formie zaprojektuj i wybuduj”
Wartość zamówienia:  ponad 991’000,00 netto
Umowna data realizacji: 31.10.2020r.

Inwestor: Powiat Bialski  – Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie:  „Remont drogi powiatowej nr 1030L Kopytów – Elżbiecin od km 3+246 do km 3+358 odc. dł. 0,112 km”
Wartość zamówienia:  ponad 80’000,00 netto
Umowna data realizacji: 21.08.2020r. 

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
4 marca 2020

PRD S.A. wśród Dobrych Firm 2020 województwa lubelskiego

27 lutego 2020 r. PRD S.A. zostało nagrodzone przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców statuetką Dobrej Firmy 2020 otrzymując nagrodę główną w kategorii NAJLEPSZY INWESTOR – MAŁA FIRMA.

Nagrodę w imieniu PRD S.A. miał przyjemność odebrać Prezes Zarządu – Leszek Horeglad.

Nagrody w projekcie Dobra Firma wręczane są przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców najprężniej działającym firmom w województwie lubelskim.

Na podstawie odpowiednio zważonych wskaźników finansowych przygotowanych przez ekspertów Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz twardych danych otrzymanych od Info Veriti Polska Sp. z o.o – największego dostawcy informacji gospodarczych w Polsce – powstała lista firm, które zostały dodatkowo zweryfikowane pod kątem ich kondycji finansowej, potencjału oraz reputacji. W konkursie wyłonieni zostali laureaci w następujących kategoriach: najbardziej innowacyjna firma, najlepszy inwestor, najbardziej efektywna firma, najbardziej efektywny pracodawca, najlepsza mikro firma i najważniejsze działania charytatywne.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
4 marca 2020

PRD S.A. wyróżnione za innowacyjne technologie w budowie dróg i autostrad

22 lutego 2020 r. PRD S.A. otrzymało wyróżnienie za innowacyjne technologie w budowie dróg i autostrad. Wyróżnienie to zostało przyznane podczas ogólnopolskiej Wielkiej Gali Biznesu zorganizowanej w Białymstoku przez Polski Klaster Budowlany, jedyny Krajowy Klaster Kluczowy z branży budowlanej w Polsce. Jest no największe wydarzenie skupiające przedstawicieli z branży oraz okazja do podsumowania roku, wręczenia nagród oraz wyróżnień.

W tym roku Polski Klaster Budowlany świętował swój jubileusz dziesięciolecia. Była to idealna okoliczność, by wyróżnić tych, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju polskiej branży budowlanej – nagrody odebrali przedstawiciele zarówno dużych, średnich, jak i małych przedsiębiorstw, twórcy najbardziej innowacyjnych produktów, samorządy przyjazne przedsiębiorcom. Podziękowania i gratulacje za rzetelny wkład w polską gospodarkę w imieniu rządu RP firmom skupionym w Polskim Klastrze Budowlanym przekazał podczas Gali wiceminister rozwoju Robert Nowicki. Nagrody i wyróżnienia przyznane podczas tegorocznej Wielkiej Gali Biznesu wręczali m.in. marszałek Artur Kosicki i wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś. W imieniu PRD S.A. wyróżnienie odebrała Agnieszka Łukaszuk – Dyrektor ekonomiczno-finansowy, prokurent.

Galę uświetnił koncert gwiazdy – zespołu Bad Boys Blue, a także grupa Show Band, a oficjalną część wydarzenia prowadził Maciej Orłoś.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
14 stycznia 2020

PRD S.A. uhonorowane Złotą statuetką „Dobre, bo Bialskie”

10 stycznia 2020 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., reprezentowane przez wiceprezesa zarządu Piotra Horeglada oraz prokurenta Krzysztofa Paluszkiewicza, otrzymało z rąk starosty Mariusza Filipiuka i przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Kiczyńskiego Złotą statuetkę „Dobre, bo Bialskie”. Przyznana nagroda jest podsumowaniem wzorowej współpracy PRD S.A. z Powiatem Bialskim, z którym tylko w ostatnich pięciu latach zrealizowało inwestycje na kwotę 38 mln PLN, budując i remontując ok 50 km dróg powiatowych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz krótkiego filmu z uroczystości wręczenia nagród.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
7 stycznia 2020

PRD S.A. przebuduje drogę w Łomazach

3 stycznia 2020r. Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski podpisał umowę z Piotrem Horegladem Wiceprezesem Zarządu PRD S.A. na przebudowę drogi gminnej nr 101420L w miejscowości Łomazy. Wartość zamówienia przekracza 1’500’000zł netto.

Przebudowa obejmie odcinek drogi o długości 1,29km. Zadanie przewiduje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Powstanie chodnik o szerokości 2,00m, zjazdy z betonowej kostki brukowej i miejsca postojowe. Realizacja inwestycji odbędzie się w systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowna data realizacji to 20.09.2020r.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
17 grudnia 2019

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. wybuduje ścieżkę rowerową w Dolinie Krzny

W dniu 10 grudnia 2019 r. podpisaliśmy kolejną umowę z Gminą Miejska Biała Podlaska. Przedmiotem umowy jest na budowa drogi pieszo – rowerowej w Dolinie Krzny w Białej Podlaskiej na odcinku centralnym.

Cieszymy się, że, jako Generalny Wykonawca, będziemy mieli swój istotny wkład w rozwój miasta.
Realizacja tego projektu ma na celu stworzenie wspaniałej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla naszego miasta, w skład której wchodzi:

 1. budowa drogi pieszo – rowerowej na odcinkach:
  • ul. Zamkowa na wysokości zjazdu do Bialskich Wodociągów i kanalizacji do mostu ~ 210,5m;
  • w parku edukacyjnym, tzw. małpim gaju przy Zamkowej ~ 160 m;
  • pomiędzy ul. Al. Tysiąclecia a istniejącą kładką w ciągu ul. Mickiewicza oraz od kładki do Al. Jana Pawła II, wzdłuż lewego, a później prawego brzegu Krzny ~ 253 m i ~ 333,5 m, łącznie ~ 586,5m;
 2. budowa parku edukacyjnego na terenie po wschodniej stronie ulicy Zamkowej, na lewym brzegu Krzny – małpi gaj;
 3. budowa ścieżki wśród drzew, elementu przestrzeni edukacyjnej – struktury do wspinaczki, tablic edukacyjnych i mapowych;
 4. budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z montażem oświetlenie zewnętrznego;
 5. budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych teletechnicznych wraz z montażem instalacji monitoringu oraz punktu dostępowego hot-spot;
 6. elementy małej architektury (słupy informacyjne, ławki, leżaki, stoły piknikowe, kosze na odpady, stojaki rowerowe, stacja naprawy rowerów, drogowskazy, elementy przestrzeni edukacyjnej);
 7. zagospodarowanie terenu zielenią.

Inwestycja ma być wykonana do końca lipca 2020 roku.

Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego na temat planowanej inwestycji.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
3 grudnia 2019

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

 

W trakcie realizacji:

Inwestor: Powiat Łosicki, ZDP Łosice

Zadanie: “Odbudowa drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim w miejscowości Nowe Szpaki i Walim na odcinku od km 0+020 do km 2+635, o długości 2,615km”

Wartość zamówienia: ponad 1’400’000 netto

Umowna data realizacji: grudzień 2019r.

 

Na przyszły rok:

Inwestor: Starostwo Powiatowe- Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1060L Kolonia Tuczna – Szostaki  od km 5+969 do km 8+969 odcinek o dł. 3,0km w miejscowości Zabłocie

Wartość zamówienia: ponad 3’200’000 netto

Umowna data realizacji: 31.08.2020r.


Inwestor: Starostwo Powiatowe- Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031L odcinek dr. woj. 811 – Janów Podlaski od km 5+200 do km 10+532,65 – realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019 – 2020 r.”.

Wartość zamówienia: ponad 6’000’000 netto

Umowna data realizacji: 21.08.2020r.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
2 grudnia 2019

Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Biała Podlaska – Grabanów – Rokitno zakończona

Z ogromną satysfakcją informujemy o oddaniu do użytku prawie 14 km drogi powiatowej realizowanej w ramach zadania ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) – Rokitno – Błonie odcinek Grabanów – Rokitno od km 2+677 do km 16+427 długości 13,750km”. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., jako wykonawca, dołożyło wszelkich starań aby prace zostały wykonane solidnie i ukończone terminowo.

Jest to największa inwestycja drogowa w historii powiatu, a jednocześnie przykład dobrej współpracy Gminy Biała Podlaska, Gminy Rokitno i Powiatu Bialskiego oraz wykorzystania funduszy UE. 

Zakres inwestycji obejmował między innymi: poszerzenie istniejącej nawierzchni do 6,0 m, budowę kładki dla pieszych na cieku Klukówka w m. Grabanów,  budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1036L i 1035L w m. Rokitno, wykonanie i przebudowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, przebudowę i remont przepustów pod koroną drogi.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

 

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
25 listopada 2019

Pierwszy etap budowy drogi do Jaźwin zakończony

25 listopada 2019r. nastąpił odbiór pierwszego odcinka drogi prowadzącej do Jaźwin (gm. Biała Podlaska) zrealizowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w ramach zadania “Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie od km 4+438 do km 6+608; odcinek od km 4+438 do km 5+308 długości 0,870 km”.

Wybudowany odcinek o długości 870 m pierwotnie był w bardzo złym stanie. Była to droga gruntowa, utwardzana kruszywem, z licznymi ubytkami. W ramach inwestycji ułożono warstwę bitumiczną, wykonano zjazdy na drogi gminne i  działki oraz pobocza i odwodnienie.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
19 listopada 2019

Leszek Horeglad Prezesem Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej

18 listopada 2019 r. Pan Leszek Horeglad, obecny Prezes PRD S.A. oraz PHUB „TRASA” Sp. z o.o., został powołany na Prezesa Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej. Powołanie nastąpiło po rezygnacji z tej funkcji Eugeniusza Izdebskiego, który pełnił funkcję prezesa od września 2003 roku. Pan Eugeniusz Izdebski pozostaje nadal Członkiem Rady BPIG.

Głównym celem działalności Izby jest podejmowanie działań rozwijających przedsiębiorczość, wspieranie inicjatyw gospodarczych, reprezentacja interesów podmiotów gospodarczych, w tym występowanie w ich imieniu do władz samorządu terytorialnego i państwowych organów administracji. Więcej informacji o działalności Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej i warunkach członkostwa można znaleźć na stronie internetowej http://bpig.pl/

Życzymy nowemu Prezesowi wielu sukcesów.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności