Przez:
Grupa Horeglad
15 czerwca 2021

PRD S.A. przebuduje drogę na odcinku Marynin-Wohyń

W dniu 1 czerwca 2021r. PRD S.A. podpisało umowę z Powiatem Radzyńskim na inwestycję pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1227L na odcinku Marynin-Wohyń”.Wartość kontraktu 12 496 989,73 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej na 1227L na odcinku Marynin-Wohyń od km 0+081 do km 10+966 tj. na długości 10,885 km.

Inwestycja obejmuje przebudowę jezdni wraz z poboczami, przebudowę i budowę zatok autobusowych, budowę chodnika oraz zatoki postojowej, przebudowę przepustów drogowych, zjazdów i skrzyżowań, remont i przebudowę rowów drogowych, budowę kanału technologicznego. W ramach inwestycji przewidziano również wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
8 stycznia 2021

Ronda turbinowe na skrzyżowaniach drogi krajowej A2 z ulicą Terebelską oraz Aleją Solidarności w Białej Podlaskiej oficjalnie odebrane

28 grudnia 2020 r. nastąpił oficjalny odbiór cieszących się dużym zainteresowaniem rond turbinowych na skrzyżowaniach obwodnicy Białej Podlaskiej (A2) z ulicą Terebelską oraz Aleją Solidarności. Są to pierwsze tego typu ronda w naszym mieście, jak również w naszym regionie. Rondo turbinowe ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę przepustowości. Namalowane na jezdni pasy prowadzą bezkolizyjnie do odpowiedniego zjazdu.Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. – jako lider konsorcjum utworzonego z bialskimi firmami „Tre-DROM” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUDOMEX” Sp. z o. o.Prace zostały wykonane terminowo. Rondo na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności zostało zakończone pod koniec października, co ułatwiło mieszkańcom dojazd do cmentarza komunalnego w okresie Święta Zmarłych.

Ronda prezentują się imponująco. Zachęcamy do obejrzenia nagrań z lotu ptaka.

Zdjęcie pochodzi z portalu podlasianin.com.pl

Nagrania -Portal Radio Biper

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
27 listopada 2020

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Gmina Konstantynów

Zadanie: Budowę drogi wewnętrznej  w Komarnie Kolonii

Wartość zamówienia: ponad 220 tys. netto

Umowna data realizacji: wrzesień 2020

 

Inwestor: Gmina Konstantynów

Zadanie: Budowa drogi gminnej nr 100015L na odcinku od km 1+916,8 do km 3+143,27 w miejscowości Zakalinki Kolonia

Wartość zamówienia: 400 tys. netto

Umowna data realizacji: listopad 2020

 

Inwestor: Gmina Drelów         

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 101452L (ul. Horodek)

Wartość zamówienia: blisko 600 tys. netto

Umowna data realizacji: listopad 2020

 

Inwestor: ZDP Biała Podlaska

Zadanie: Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1124L Łózki – Wólka Łózecka od km 1+100 do km 2+100 odc. Dł. 1,0km

Wartość zamówienia: 200 tys. netto

Umowna data realizacji: listopad 2020

 

Inwestor: Gmina Konstantynów

Zadanie: Budowa drogi gminnej Nr 100025 L od km 1+340 do km 1+838,9 w miejscowości Wólka Polinowska.

Wartość zamówienia: 180 tys. netto

Umowna data realizacji: listopad 2020

 

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
28 października 2020

PRD S.A. startuje z drugą wytwórnią betonów

Zwiększamy nasze możliwości produkcyjne poprzez uruchomienie nowego węzła betoniarskiego w Sielczyku. Nowy węzeł jest przystosowany do produkcji betonów towarowych oraz nowego asortymentu prefabrykatów. Wyróżnia go precyzyjny system odważania materiałów wsadowych, co pozwala na produkcję bardziej zaawansowanych technologicznie produktów, np. prefabrykaty zbrojone oraz drobna galanteria drogowa.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
24 września 2020

Długo oczekiwany „Małpi Gaj” oficjalnie otwarty

W poniedziałek 21.09.2020 roku miało miejsce oficjalne otwarcie odebranej już wcześniej inwestycji  określanej w skrócie przez mieszkańców Białej Podlaskiej jako Małpi Gaj.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., reprezentowane przez prezesa zarządu Leszka Horeglada, z dumą i radością uczestniczyło w tym wydarzeniu jako generalny wykonawca tego zadania.

Można już korzystać z wybudowanej ścieżki biegnącej wśród drzew i bogatej flory z oznaczeniami charakterystycznych dla dolin naszych rzek gatunków roślin. Dostępny jest również szereg obiektów wchodzących w skład parku edukacyjnego, między innymi bardzo atrakcyjny, pełen edukacyjnych niespodzianek taras spacerowy o długości ok. 300 m umieszczony kilka metrów nad ziemią, dziesięciometrowa wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę miasta i dolinę rzeki, plac zabaw oraz szereg innych elementów edukacyjnych i rekreacyjnych.

Projekt „Budowa drogi pieszo – rowerowej w Dolinie Krzny w Białej Podlaskiej na odcinku centralnym” wykonany został przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. na zlecenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska i przewidywał stworzenie wspaniałej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla naszego miasta, w skład której weszły:

1) budowa drogi pieszo – rowerowej na odcinkach:

– ul. Zamkowa na wysokości zjazdu do Bialskich Wodociągów i kanalizacji do mostu ~ 210,5m;

– w parku edukacyjnym, tzw. małpim gaju przy Zamkowej ~ 160 m;

– pomiędzy ul. Al. Tysiąclecia a kładką w ciągu ul. Mickiewicza oraz od kładki do Al. Jana Pawła II, wzdłuż lewego, a później prawego brzegu Krzny ~ 253 m i ~ 333,5 m, łącznie ~ 586,5m;

2) budowa parku edukacyjnego na terenie po wschodniej stronie ulicy Zamkowej, na lewym brzegu Krzny – małpi gaj;

3) budowa ścieżki wśród drzew, elementu przestrzeni edukacyjnej – struktury do wspinaczki, tablic edukacyjnych i mapowych;

4) budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z montażem oświetlenie zewnętrznego;

5) budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych teletechnicznych wraz z montażem instalacji monitoringu oraz punktu dostępowego hot-spot;

6) elementy małej architektury (słupy informacyjne, ławki, leżaki, stoły piknikowe, kosze na odpady, stojaki rowerowe, stacja naprawy rowerów, drogowskazy, elementy przestrzeni edukacyjnej);

7) zagospodarowanie terenu zielenią.

Według zapowiedzi władz miasta, w najbliższych latach planowana jest budowa kolejnych elementów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Krzny.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz krótkiego filmu z oficjalnego otwarcia.

Film

Zdjęcia pochodzą z portalu podlasie24.pl, a ich autorką jest dziennikarka Izabela Chajkaluk
Nagranie – Radio Biper

 

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
11 września 2020

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie parku Radziwiłłów z obiektami towarzyszącymi w Białej Podlaskiej
Wartość zamówienia: ponad 1 mln netto
Umowna data realizacji: listopad 2020

Inwestor: Powiat Bialski – ZDP Biała Podlaska
Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031L odcinek dr. woj. 811 – Janów Podlaski od km 0+000,00 do km 5+200,00”
Wartość zamówienia: ponad 6’700’000 netto
Umowna data realizacji: wrzesień 2021

Inwestor: GMINA MIASTO TERESPOL
Zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w Terespolu” z podziałem na części:

  1. Remont dróg Gminnych: Nr 100836L ulica J. Piłsudskiego w Terespolu od km 0+017 do km 0+584, nr 100838L ulica T. Kościuszki w Terespolu od km 0+584 do km 1+178 o łącz. długości 1,161km.
  2. Modernizacja-przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych drogą gminną Nr 100841L – ulicą Wspólną w Terespolu od km 0+146,3 do km 0+285,00 o dl. 0,1387 km – Etap I

Wartość zamówienia: ponad 630’000 netto
Umowna data realizacji: listopad 2020

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: Budowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Fieldorfa do skrzyżowania z ul. W. Pileckiego Etap I
Wartość zamówienia: ponad 1’100’000 netto
Umowna data realizacji: lipiec 2020 – ODEBRANE

Inwestor: Gmina Kodeń
Zadanie: Droga gminna Nr 101668L w m. Olszanki
Wartość zamówienia: ponad 150’000 netto
Umowna data realizacji: sierpień 2020 – ODEBRANE

Inwestor: Gmina Biała Podlaska
Zadanie: Droga gminna nr 101669L w m Sławacinek Nowy i Porosiuki na odcinku od km 7+050 do km 7+550 oraz od km 7+550 do km 8+502 
Wartość zamówienia: ponad 850’000 netto
Umowna data realizacji: czerwiec 2021

Inwestor: Gmina Biała Podlaska
Zadanie: Budowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych, nr 100292L od km 1+008,25 do km 1+208,25 w m. Łukowce, odcinek o długości 200,00m
Wartość zamówienia: ponad 100’000 netto
Umowna data realizacji: wrzesień 2021

Inwestor: Powiat Bialski – ZDP Biała Podlaska
Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1002L Pościsze – Jelnica – Misie od km 6+678 do km 7+533,5 odc. dł. 0,8585km
Wartość zamówienia: prawie 700’000 netto
Umowna data realizacji: październik 2020

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
9 września 2020

Trwa przebudowa drogi w Rowinach w kierunku Kopytnika

Trwa przebudowa drogi gminnej Nr 101230 L w miejscowości Rowiny w gminie Wisznice o długości prawie 1 km.

Inwestycja obejmuje wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni, zjazdów na przyległe działki oraz montaż nowego oznakowania pionowego.

Przebudowę realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej na zlecenie Gminy Wisznice.

Zakończenie robót według harmonogramu zaplanowano na koniec września 2020r.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

 

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
6 czerwca 2020

Trwa budowa zakładu produkcji elementów betonowych w Sielczyku

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy prace przy budowie hali pod zespół urządzeń do produkcji prefabrykatów betonowych, detali drogowych, kręgów, płyt oraz innych elementów zbrojonych i niezbrojonych, zgodnie z innowacyjnym projektem, współfinansowanym ze środków unijnych.

Projekt zakłada wdrożenie własnej, ekoinnowacyjnej technologii produkcji prefabrykatów betonowych z użyciem matrycy LCD i z domieszką nanopolimerów o ulepszonych właściwościach wytrzymałościowych.

Powstający obiekt będzie miał ok. 1900 mpowierzchni użytkowej z przeznaczeniem na halę produkcyjną, magazyn, biuro oraz pomieszczenia techniczne i socjalne.

Zakończenie prac związanych z budową hali, która jest pierwszym etapem inwestycji, zaplanowano na lipiec 2020 r.

Postęp prac (05.06.2020)

Postęp prac (07.07.2020)

Postęp prac (21.09.2020)

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
5 czerwca 2020

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: Warstwa ścieralna jezdni oraz wymiana krawężników betonowych w ulicy Akademickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Artyleryjską do skrzyżowania z ulicą Kopernika w Białej Podlaskiej
Wartość zamówienia: ponad 450 000 netto
Umowna data realizacji: 31.08.2020

Inwestor: Powiat Bialski – ZDP Biała Podlaska
Zadanie:  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac od km 12+230,71 (od skrzyż. z dr. pow. Nr 1069L Ortel Książęcy – Dubów) do km 13+226 (początek mostu na rz. Zielawa) i rozbudowa od km 13+680 do km 15+780”
Wartość zamówienia: ponad 3’161’000 netto
Umowna data realizacji: 30.11.2020

Inwestor: Gmina Wisznice
Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101230 L w miejscowości Rowiny“
Wartość zamówienia: ponad 377’000 netto
Umowna data realizacji: 30.09.2020

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
5 maja 2020

Zapytanie ofertowe na zakup węzła betoniarskiego

W dniu 30.04.2020 na bazie konkurencyjności ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na zakup węzła betoniarskiego.
Wszelkie informacje w linku poniżej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244195

Zapraszamy do zapoznania się z informacją i do składania ofert.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności