Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej jest przedsiębiorstwem o długoletniej tradycji i doświadczeniu. Od 2000 roku funkcjonuje jako spółka akcyjna w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w drodze prywatyzacji bezpośredniej. Prezesem Zarządu jest inż. Leszek Horeglad.

Przedsiębiorstwo posiada Wytwórnię Mas Bitumicznych, Kopalnię kruszywa naturalnego w Woskrzenicach Dużych oraz Wytwórnię Betonu, co pozwala na kompleksowe wykonywanie dróg. Posiada także własne Laboratorium zlokalizowane przy Wytwórni Mas Bitumicznych do prowadzenia bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót mas bitumicznych i betonowych co pozwala utrzymać wysoko standard inwestycji.

Podstawowymi profilami działalności Spółki są:

• roboty budowlano-montażowe w zakresie budownictwa drogowego
• produkcja betonów i prefabrykatów betonowych
• produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych
• wydobycie i sprzedaż kruszyw naturalnych
• usługi transportowe i sprzętowe
• diagnostyka pojazdów mechanicznych
• usługi warsztatowe, wynajem nieruchomości

PRD S.A. jest przedsiębiorstwem nowoczesnym, wyspecjalizowanym w robotach drogowych i ziemnych, remontach dróg, podbudowach pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz w wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, betonowego i kostki brukowej. Przedsiębiorstwo dba o rozwój firmy i stale we własnym zakresie szkoli kadrę techniczno – inżynieryjną, która dysponuje wszelakimi uprawnieniami budowlanymi oraz posiada pracowników z wieloletnim doświadczeniem co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych robót. Maksymalne podnoszenie poziomu naszych usług oraz kompleksowe zaspokajanie potrzeb naszych klientów to nadrzędny cel Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo realizuje wymagania Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji dotyczącej wyrobów budowlanych.

Dążąc do stałego doskonalenia i efektywności prowadzonych procesów Zarząd Spółki propaguje wśród pracowników innowacyjność działania i aktywność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

Szczegóły oferty

Budownictwo drogowe

Roboty budownictwa drogowego realizujemy z wieloletnim doświadczeniem na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na prywatnych placach inwestorów. Przedsiębiorstwo od kilkunastu lat zajmuje się zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg. Zapewniamy terminowość oraz wysoką jakość wykonywanych robót przy wykorzystaniu najnowszych technologii i materiałów budowlanych dostępnych na rynku. Odbiorcami naszych usług drogowych głownie jest administracja państwowa. Naszymi klientami są również firmy prywatne różnych branż, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe oraz klienci indywidualni.

Wytwórnia betonu

Wytwórnia Betonu do produkcji mieszanek betonowych wykorzystuje Betonownię HBS 1.5D poziomą z mieszarką o pojemności 1,5 m3 gotowego betonu oraz w Betonownię z mieszalnikiem SPM 3000 planetarną o pojemności 2m3 gotowego betonu. Betoniarnie wyposażone są w system sterowania automatycznego oraz system podgrzewania, który umożliwia produkcję betonu w ujemnych temperaturach. Praktyczna wydajność urządzeń wynosi 60-80 m3/h, w zależności od rodzaju produkowanego betonu, co zapewnia naszym klientom szybką i terminową dostawę. Oferujemy dostawy betonomieszarkami o ładowności do 10 m3 oraz pompogruszkami o zasięgu pracy do 28 m. Produkujemy szeroką gamę wysokiej jakości betonów uwzględniając przeznaczenie, sposób budowy, warunki środowiskowe, specyfikację inwestycji jak również indywidualne preferencje klientów: na podbudowy, towarowe, konstrukcyjne, mostowe.

Prefabrykaty betonowe
• bloczki betonowe 38x24x12,
• bloczki szalunkowe 50x24x25
• bloki betonowe 70x70x140,
• płyty betonowe 130x300x15

Wytwórnia Betonu objęta jest Zakładową Kontrolą Produkcji w systemie „4” zgodnie z normą PN-EN 206. Receptury oparte są na składnikach najwyższej jakości dostarczanych przez sprawdzonych producentów. W Laboratorium Drogowym wykonujemy badania zapewniające kontrolę jakości produkowanego betonu począwszy od sprawdzenia surowców, przez kontrolę mieszanki i gotowego wyrobu. Więcej informacji dostępnych na stronie www.beton-prd.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Woskrzenicach Dużych

Wytwórnia mas bitumicznych w Kaliłowie, wyposażona jest w  otaczarkę WMMB – AMMANN 240, gdzie produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych jest sterowana i kontrolowana przez nowoczesny system komputerowy. Otaczarka jest wyposażona w urządzenia umożliwiające dozowanie stabilizatorów i środków adhezyjnych.

Od roku 2009 posiadamy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzający zdolność wytwórni do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wg norm PN – EN 13108-1 Część 1:Beton Asfaltowy oraz PN – EN 13108-5 Część 5: Mieszanka SMA.

Wyżej wymienione mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone są do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla dróg kategorii ruchu KR1 do KR7.
Nad właściwym przebiegiem procesów technologicznych podczas produkcji mieszanek kontrolę sprawuje laboratorium.

Laboratorium Drogowe Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. wykonuje:
– badania gruntów i kruszyw,
– badania betonów cementowych i mieszanek gruntowo-spoiwowych,
– badania mieszanek mineralno-asfaltowych,
– badania w terenie.

Kopalnia kruszyw

Przedsiębiorstwo dysponuje własną Kopalnią kruszywa naturalnego zlokalizowaną w Woskrzenicach Dużych IV przy Wytwórni Mas Bitumicznych, która posiada Zakładową Kontrolę Produkcji w systemie „4” wg norm europejskich PN-EN 13043, PN-EN 13242, PN-EN 12620.

Wydobywane kruszywo posiada deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Oferuje kompleksową diagnostykę pokładową samochodów przy użyciu nowej generacji komputerowych testerów autodiagnostycznych. Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów w pełnym zakresie przy użyciu nowej generacji wyposażenia, m.in. komputerowej linii diagnostycznej firmy MAHA.

Ponadto stacja świadczy usługi:
– szybkich napraw bieżących pojazdów,
– laserowej geometrii kół,
– komputerowej diagnostyki zawieszenia,
– wymiany amortyzatorów oraz elementów układu kierowniczego i zawieszenia,
– sprzedaży i wymiany oleju i filtrów samochodowych,
– sprzedaży i wymiany opon do samochodów osobowych i dostawczych.

Stacja od 2000 roku współpracuje z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie. W ramach Patronatu ITS korzysta z doradztwa naukowo – technicznego w zakresie budowy, wyposażenia i technologii pracy stacji kontroli pojazdów. Ponadto stacja jest członkiem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w Warszawie. Izba zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Skontaktuj się z nami