Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie parku Radziwiłłów z obiektami towarzyszącymi w Białej Podlaskiej
Wartość zamówienia: ponad 1 mln netto
Umowna data realizacji: listopad 2020

Inwestor: Powiat Bialski – ZDP Biała Podlaska
Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031L odcinek dr. woj. 811 – Janów Podlaski od km 0+000,00 do km 5+200,00”
Wartość zamówienia: ponad 6’700’000 netto
Umowna data realizacji: wrzesień 2021

Inwestor: GMINA MIASTO TERESPOL
Zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w Terespolu” z podziałem na części:

  1. Remont dróg Gminnych: Nr 100836L ulica J. Piłsudskiego w Terespolu od km 0+017 do km 0+584, nr 100838L ulica T. Kościuszki w Terespolu od km 0+584 do km 1+178 o łącz. długości 1,161km.
  2. Modernizacja-przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych drogą gminną Nr 100841L – ulicą Wspólną w Terespolu od km 0+146,3 do km 0+285,00 o dl. 0,1387 km – Etap I

Wartość zamówienia: ponad 630’000 netto
Umowna data realizacji: listopad 2020

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: Budowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Fieldorfa do skrzyżowania z ul. W. Pileckiego Etap I
Wartość zamówienia: ponad 1’100’000 netto
Umowna data realizacji: lipiec 2020 – ODEBRANE

Inwestor: Gmina Kodeń
Zadanie: Droga gminna Nr 101668L w m. Olszanki
Wartość zamówienia: ponad 150’000 netto
Umowna data realizacji: sierpień 2020 – ODEBRANE

Inwestor: Gmina Biała Podlaska
Zadanie: Droga gminna nr 101669L w m Sławacinek Nowy i Porosiuki na odcinku od km 7+050 do km 7+550 oraz od km 7+550 do km 8+502 
Wartość zamówienia: ponad 850’000 netto
Umowna data realizacji: czerwiec 2021

Inwestor: Gmina Biała Podlaska
Zadanie: Budowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych, nr 100292L od km 1+008,25 do km 1+208,25 w m. Łukowce, odcinek o długości 200,00m
Wartość zamówienia: ponad 100’000 netto
Umowna data realizacji: wrzesień 2021

Inwestor: Powiat Bialski – ZDP Biała Podlaska
Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1002L Pościsze – Jelnica – Misie od km 6+678 do km 7+533,5 odc. dł. 0,8585km
Wartość zamówienia: prawie 700’000 netto
Umowna data realizacji: październik 2020