Informacja o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji