Przez:
Grupa Horeglad
23 listopada 2017

Przebudowa drogi dojazdowej do Terminalu Samochodowego w Koroszczynie

Jesienią 2017 roku przeprowadziliśmy przebudowę drogi dojazdowej do drogi celnej na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie. W zakres naszych prac I etapu przebudowy drogi wchodziła przebudowa konstrukcji nawierzchni o długości 370 metrów. W celu usunięcia poprzedniej, zużytej nawierzchni przeprowadziliśmy roboty rozbiórkowe a następie przeszliśmy do intensywnych robót ziemnych.

Po wykonaniu całości prac ziemnych ustawiliśmy całość linii krawężników oraz położyliśmy wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, zgodnie z wszelkimi wymogami zlecenia oraz normami. Ostatnim etapem prac przebudowy drogi, było położenie nawierzchni z betonu asfaltowego wytwarzanego w naszej wytwórni mas bitumicznych.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności
Przez:
Grupa Horeglad
2 czerwca 2017

Przebudowa drogi powiatowej ul. Targowa w Łosicach

W maju 2017 roku rozpoczęliśmy przebudowę drogi powiatowej nr. 2059W przy ulicy Targowej w Łosicach. Całość odcinka drogi wynosi niemal 1000 metrów. Prace przygotowawcze i rozbiórka elementów drogowych wraz z usunięciem zadrzewienia były pierwszym elementem procesu przebudowy drogi.

Roboty ziemne, podbudowy i chodniki zostały dodane niezwykle prężnie do całokształtu projektu. Jako element szczególny tego projektu dodaliśmy zjazdy i dojścia do furtek łącznie z odwodnieniem korpusu drogowego. Powstawała struktura nowoczesnej drogi wraz z kompletną infrastrukturą wspierającą na światowym poziomie.

Nawierzchnia zastosowana przez nas w tym projekcie została w całości wytworzona w wytwórni mas bitumicznych prd. Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych poprzedzało położenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Ostatnim etapem prac wykończeniowych było montowanie kompletnego oznakowania drogowego wraz z zabezpieczeniem ruchu pieszych.

Zakończenie prac planowane jest na maj 2018 roku.

Czytaj więcej
Kategorie : Aktualności