Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. wybuduje ścieżkę rowerową w Dolinie Krzny

W dniu 10 grudnia 2019 r. podpisaliśmy kolejną umowę z Gminą Miejska Biała Podlaska. Przedmiotem umowy jest na budowa drogi pieszo – rowerowej w Dolinie Krzny w Białej Podlaskiej na odcinku centralnym.

Cieszymy się, że, jako Generalny Wykonawca, będziemy mieli swój istotny wkład w rozwój miasta.
Realizacja tego projektu ma na celu stworzenie wspaniałej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla naszego miasta, w skład której wchodzi:

 1. budowa drogi pieszo – rowerowej na odcinkach:
  • ul. Zamkowa na wysokości zjazdu do Bialskich Wodociągów i kanalizacji do mostu ~ 210,5m;
  • w parku edukacyjnym, tzw. małpim gaju przy Zamkowej ~ 160 m;
  • pomiędzy ul. Al. Tysiąclecia a istniejącą kładką w ciągu ul. Mickiewicza oraz od kładki do Al. Jana Pawła II, wzdłuż lewego, a później prawego brzegu Krzny ~ 253 m i ~ 333,5 m, łącznie ~ 586,5m;
 2. budowa parku edukacyjnego na terenie po wschodniej stronie ulicy Zamkowej, na lewym brzegu Krzny – małpi gaj;
 3. budowa ścieżki wśród drzew, elementu przestrzeni edukacyjnej – struktury do wspinaczki, tablic edukacyjnych i mapowych;
 4. budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z montażem oświetlenie zewnętrznego;
 5. budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych teletechnicznych wraz z montażem instalacji monitoringu oraz punktu dostępowego hot-spot;
 6. elementy małej architektury (słupy informacyjne, ławki, leżaki, stoły piknikowe, kosze na odpady, stojaki rowerowe, stacja naprawy rowerów, drogowskazy, elementy przestrzeni edukacyjnej);
 7. zagospodarowanie terenu zielenią.

Inwestycja ma być wykonana do końca lipca 2020 roku.

Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego na temat planowanej inwestycji.