Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

 

W trakcie realizacji:

Inwestor: Powiat Łosicki, ZDP Łosice

Zadanie: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim w miejscowości Nowe Szpaki i Walim na odcinku od km 0+020 do km 2+635, o długości 2,615km”

Wartość zamówienia: ponad 1’400’000 netto

Umowna data realizacji: grudzień 2019r.

 

Na przyszły rok:

Inwestor: Starostwo Powiatowe- Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1060L Kolonia Tuczna – Szostaki  od km 5+969 do km 8+969 odcinek o dł. 3,0km w miejscowości Zabłocie

Wartość zamówienia: ponad 3’200’000 netto

Umowna data realizacji: 31.08.2020r.


Inwestor: Starostwo Powiatowe- Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031L odcinek dr. woj. 811 – Janów Podlaski od km 5+200 do km 10+532,65 – realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019 – 2020 r.”.

Wartość zamówienia: ponad 6’000’000 netto

Umowna data realizacji: 21.08.2020r.