Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Biała Podlaska – Grabanów – Rokitno zakończona

Z ogromną satysfakcją informujemy o oddaniu do użytku prawie 14 km drogi powiatowej realizowanej w ramach zadania ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) – Rokitno – Błonie odcinek Grabanów – Rokitno od km 2+677 do km 16+427 długości 13,750km”. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., jako wykonawca, dołożyło wszelkich starań aby prace zostały wykonane solidnie i ukończone terminowo.

Jest to największa inwestycja drogowa w historii powiatu, a jednocześnie przykład dobrej współpracy Gminy Biała Podlaska, Gminy Rokitno i Powiatu Bialskiego oraz wykorzystania funduszy UE. 

Zakres inwestycji obejmował między innymi: poszerzenie istniejącej nawierzchni do 6,0 m, budowę kładki dla pieszych na cieku Klukówka w m. Grabanów,  budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1036L i 1035L w m. Rokitno, wykonanie i przebudowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, przebudowę i remont przepustów pod koroną drogi.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.