Pierwszy etap budowy drogi do Jaźwin zakończony

25 listopada 2019r. nastąpił odbiór pierwszego odcinka drogi prowadzącej do Jaźwin (gm. Biała Podlaska) zrealizowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie od km 4+438 do km 6+608; odcinek od km 4+438 do km 5+308 długości 0,870 km”.

Wybudowany odcinek o długości 870 m pierwotnie był w bardzo złym stanie. Była to droga gruntowa, utwardzana kruszywem, z licznymi ubytkami. W ramach inwestycji ułożono warstwę bitumiczną, wykonano zjazdy na drogi gminne i  działki oraz pobocza i odwodnienie.