Leszek Horeglad Prezesem Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej

18 listopada 2019 r. Pan Leszek Horeglad, obecny Prezes PRD S.A. oraz PHUB „TRASA” Sp. z o.o., został powołany na Prezesa Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej. Powołanie nastąpiło po rezygnacji z tej funkcji Eugeniusza Izdebskiego, który pełnił funkcję prezesa od września 2003 roku. Pan Eugeniusz Izdebski pozostaje nadal Członkiem Rady BPIG.

Głównym celem działalności Izby jest podejmowanie działań rozwijających przedsiębiorczość, wspieranie inicjatyw gospodarczych, reprezentacja interesów podmiotów gospodarczych, w tym występowanie w ich imieniu do władz samorządu terytorialnego i państwowych organów administracji. Więcej informacji o działalności Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej i warunkach członkostwa można znaleźć na stronie internetowej http://bpig.pl/

Życzymy nowemu Prezesowi wielu sukcesów.