Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Gmina Łomazy
Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 101420L w miejscowości Łomazy”
Wartość zamówienia: ok 1’515’000 netto
Umowna data realizacji: 30.09.2020r.

Inwestor: Województwo Lubelskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Zadanie:  „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2020r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – Zad. Nr. 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej  Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim”
Wartość zamówienia: 794’260 netto
Umowna data realizacji: 31.08.2020r.

Inwestor: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Białej Podlaskiej
Zadanie:  „Sukcesywne świadczenie usług odtworzeniowych nawierzchni dróg, chodników i parkingów po robotach budowy sieci przyłączy ciepłowniczych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ”
Wartość zamówienia:  kontrakt obmiarowy
Umowna data realizacji: 31.03.2021r.

Inwestor: Powiat Bialski  – Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie:  „Remont drogi powiatowej nr 1071L Ortel Królewski – Łomazy od km 9+505 do km 10+241 odc. długości 0,736  km i drogi powiatowej Nr 1056L Kodeń – Tuczna – Bokinka Pańska – Łomazy od km 38+130 do km 38+202 odc. długości 0,072 km w miejscowości Łomazy”
Wartość zamówienia:  ponad 333’000,00 netto
Umowna data realizacji: 14.08.2020r.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie:  „Budowa ulic Wacława Nartowskiego i Józefa Furmana w układzie uzupełniającym w formie zaprojektuj i wybuduj”
Wartość zamówienia:  ponad 991’000,00 netto
Umowna data realizacji: 31.10.2020r.

Inwestor: Powiat Bialski  – Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie:  „Remont drogi powiatowej nr 1030L Kopytów – Elżbiecin od km 3+246 do km 3+358 odc. dł. 0,112 km”
Wartość zamówienia:  ponad 80’000,00 netto
Umowna data realizacji: 21.08.2020r.