Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Gmina Konstantynów

Zadanie: Budowę drogi wewnętrznej  w Komarnie Kolonii

Wartość zamówienia: ponad 220 tys. netto

Umowna data realizacji: wrzesień 2020

 

Inwestor: Gmina Konstantynów

Zadanie: Budowa drogi gminnej nr 100015L na odcinku od km 1+916,8 do km 3+143,27 w miejscowości Zakalinki Kolonia

Wartość zamówienia: 400 tys. netto

Umowna data realizacji: listopad 2020

 

Inwestor: Gmina Drelów         

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 101452L (ul. Horodek)

Wartość zamówienia: blisko 600 tys. netto

Umowna data realizacji: listopad 2020

 

Inwestor: ZDP Biała Podlaska

Zadanie: Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1124L Łózki – Wólka Łózecka od km 1+100 do km 2+100 odc. Dł. 1,0km

Wartość zamówienia: 200 tys. netto

Umowna data realizacji: listopad 2020

 

Inwestor: Gmina Konstantynów

Zadanie: Budowa drogi gminnej Nr 100025 L od km 1+340 do km 1+838,9 w miejscowości Wólka Polinowska.

Wartość zamówienia: 180 tys. netto

Umowna data realizacji: listopad 2020