Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: Warstwa ścieralna jezdni oraz wymiana krawężników betonowych w ulicy Akademickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Artyleryjską do skrzyżowania z ulicą Kopernika w Białej Podlaskiej
Wartość zamówienia: ponad 450 000 netto
Umowna data realizacji: 31.08.2020

Inwestor: Powiat Bialski – ZDP Biała Podlaska
Zadanie:  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac od km 12+230,71 (od skrzyż. z dr. pow. Nr 1069L Ortel Książęcy – Dubów) do km 13+226 (początek mostu na rz. Zielawa) i rozbudowa od km 13+680 do km 15+780”
Wartość zamówienia: ponad 3’161’000 netto
Umowna data realizacji: 30.11.2020

Inwestor: Gmina Wisznice
Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101230 L w miejscowości Rowiny“
Wartość zamówienia: ponad 377’000 netto
Umowna data realizacji: 30.09.2020