Rozbudowa drogi na odcinku Grabanów – Rokitno

Trwa rozbudowa powiatowej Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) – Rokitno – Błonie na odcinku Grabanów – Rokitno o długości prawie 14 km.

Inwestycja obejmuje poszerzenie istniejącej nawierzchni do 6,0 m, budowę kładki dla pieszych na cieku Klukówka
w m. Grabanów,  budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1036L i 1035L w m. Rokitno, wykonanie
i przebudowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, przebudowę i remont przepustów pod koroną drogi.

Zakończenie robót według harmonogramu zaplanowano na IV kwartał 2019 r.

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy ze Starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem na temat inwestycji drogowych
w naszym powiecie, oraz ze Stanisławem Czarko, przedstawicielem z ramienia Grupy Horeglad – wykonawcą przebudowy drogi na odcinku Grabanów – Rokitno.