Aktualne kontrakty drogowe firmy PRD

Przebudowa drogi powiatowej nr 1114L
Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie
na odcinku Sokule – Dołha od km 13+967 do km 14+567 odcinek o długości 0,600 km

Zamawiający: Powiat Bialski
Wartość kontraktu: 740’002,22 zł
Okres realizacji: wrzesień- październik 2018r.
Województwo: lubelskie


Remont drogi wojewódzkiej nr 811 odcinka od km 13+000 do km 14+230 dł. 1,230 km w m. Horoszki Duże

Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Wartość kontraktu: 1’145’681,04 zł
Okres realizacji: wrzesień-listopad 2018r.
Województwo: mazowieckie


Remont drogi wojewódzkiej nr 811 odcinka od km 13+000 do km 14+230 dł. 1,230 km w m. Horoszki Duże

Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Wartość kontraktu: 1’145’681,04 zł
Okres realizacji: wrzesień-listopad 2018r.
Województwo: mazowieckie


Przebudowa drogi dojazdowej do drogi celnej z TS w Koroszczynie – DPG Kukuryki

Zmawiający: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie
Wartość kontraktu: 2’227’542,77 zł
Okres realizacji: wrzesień-grudzień 2018r.
Województwo: lubelskie


Odbudowa drogi powiatowej nr 2045W Kózki -Mężenin od km 0+000 do km 1+600 o dł. 1,6km

Zamawiający: Powiat Łosicki
Wartość kontraktu: 920’797,07 zł
Okres realizacji: sierpień-październik 2018r.
Województwo: mazowieckie


Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski- Parczew- Ostrów Lubelski- Łęczna na odcinku Żelizna – Komarówka Podlaska od km 24+050,00 do km 24+750,00 o długości 0,700k

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Wartość kontraktu: 1’489’895,31 zł
Okres realizacji: październik-grudzień 2018r.
Województwo: lubelskie