Firma PRD SA aktualnie realizuje nastepujące kontrakty drogowe

Remont drogi wojewódzkiej Nr  698

Kontrakt obejmuje remont drogi woj. nr 698 na wybranych odcinkach od km 34+100 do km 35+810 od m. Łosice do m. Chotycze i od km 36+890 do km 38+094 od m. Chotycze do m. Łuzki i od km 38+537 do km 42+000 od m. Łuzki do m. Popławy wraz z remontem przepustu w km 38+949 na terenie gminy Łosice i Stara Kornica, powiat łosicki, woj. mazowieckie  o łącznej długości 6,38km

Zamawiający:                Województwo Mazowieckie
Wartość kontraktu:      4’707’489,09zł
Okres realizacji:             lipiec- sierpień 2018r.
Województwo:             mazowieckie


Remont drogi wojewódzkiej Nr  698 cz II

Kontrakt obejmuje rozszerzenie pierwotnego zadania na odcinku od km 42+000 w miejscowości  Popławy do km 43+500 m. Rudka długości 1,5km na terenie gminy Stara Kornica, powiat łosicki, woj. Mazowieckie

Zamawiający:                Województwo Mazowieckie
Wartość kontraktu:      1’131’493,41zł
Okres realizacji:             lipiec- wrzesień 2018r.
Województwo:             mazowieckie


Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2059W ul Targowej w Łosicach

Kontrakt obejmowuje przebudowę ulicy Targowej w Łosicach o długości 1,10km

Zakres prac:

 • Roboty drogowe
  – roboty rozbiórkowe
  – usunięcie drzew
  – roboty ziemne (wykopy i nasypy)
  – odwodnienie korpusu drogowego
  – podbudowy
  – nawierzchnie
  – krawężniki i obrzeża betonowe
  – ścieki uliczne
  – roboty wykończeniowe
  – oznakowanie pionowe i poziome
 • Budowę oświetlenia drogowego
 • Budowę kanalizacji sanitarnej

Zamawiający:                Powiat Łosicki
Wartość kontraktu:      4’033’043,15zł
Okres realizacji:             2017-2018r.
Województwo:             mazowieckie


Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1036L na odcinku Grabanów – Rokitno

Kontrakt dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) -Rokitno – Błonie odcinek Grabanów-Rokitno od km 2+677 do km 16+427 długości 13,75km w zakresie:

 • Branża drogowa

W ramach inwestycji na całej długości należy wykonać szerokości 6,0m, zjazdy z betonowej kostki brukowej oraz z kruszywa na przyległe działki oraz pobocza gruntowe. Przewaga prac w miejscowości Grabanów oraz Rokitno chodnik szerokości 2,0m. W miejscowości Rokitno – chodnik oraz na skrzyżowaniu dróg rondo o średnicy 26,0m, w miejscach istniejących przystanków autobusowych należy wybudowac zatoki autobusowe wraz z peronami

Zakres prac:
– wycinka drzew i krzaków
– roboty rozbiórkowe
– przebudowa przepustu pod jezdnią i zjazdami
– roboty ziemne (wykopy i nasypy)
– wykonanie ścieków
– ustawienie krawężników i obrzeży
– wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, zatok parkingowych, poboczy
– oczyszczenie rowów i przepustów
– urządzenia odwadniające
– przepusty
– nawierzchnia chodnika, zatoki autobusowej i parkingowej z betonowej kostki brukowej
– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 • Branża mostowa

Nad rzeką Klukówka wykonano kładkę szerokości 4,58m i długości 25m

Zamawiający:                Powiat Bialski
Wartość kontraktu:      16’137’959,58 zł
Okres realizacji:             2018r- 2019r.
Województwo:             lubelskie


Przebudowa ulicy Kodeńskiej w Piszczacu

Kontrakt obejmuje  przebudowę chodnika i drogi powiatowej Nr 1051L oraz drogi powiatowej Nr 1055L na ulicy Kodeńskiej w miejscowości Piszczac o łącznej długości 1,37km

Zakres prac zawiera  budowę i przebudowę chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni wraz z ułożeniem warstw bitumicznych.

Zamawiający:                Powiat Bialski
Wartość kontraktu:      1’793’661,74 zł
Okres realizacji:             czerwiec- październik 2018r.
Województwo:             lubelskie


Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049W

Kontrakt obejmuje  przebudowę drogi powiatowej Nr 2049W od drogi nr 19 – Dzięcioły- Stacja kolejowa Niemojki do km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzięcioły o długości 943m i szerokości 5,50m

Zamawiający:                Powiat Łosicki
Wartość kontraktu:      1’035’606,96 zł
Okres realizacji:             czerwiec- sierpień 2018r.
Województwo:             mazowieckie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811

Kontrakt obejmuje budowę/przebudowę chodników oraz  ścieżek pieszo rowerowych zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811 w miejscowości Horoszki Małe na odcinku od km 14+230 do km 15+220 na terenie gminy Sarnaki, powiat łosicki, woj. Mazowieckie o długości 0,990km

Zakres prac:
-roboty rozbiórkowe
– usunięcie krzaków i drzew
– roboty ziemne
– odwodnienie korpusu drogowego
– ustawienie krawężników i obrzeży
– podbudowy
– nawierzchnie chodnika z betonowej kostki brukowej
– nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej
– nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego
– oznakowanie pionowe i poziome

Zamawiający:                Województwo Mazowieckie
Wartość kontraktu:      1’619’698,91zł
Okres realizacji:             czerwiec- sierpień 2018r.
Województwo:             mazowieckie