Dojazdy do tunelu na ul. Lubelskiej i Witoroskiej wykona PRD S.A.

29 kwietnia Prezydent Miasta Biała Podlaska podpisał umowę z Leszkiem Horegladem Prezesem Zarządu PRD S.A.
na budowę dojazdów do tunelu na ul. Lubelskiej i Witoroskiej. Wartość zamówienia przekroczy 4’400’000 zł netto.

Przebudowane mają zostać m.in. wloty ulic Winiarskiej, Lubelskiej i Sokulskiej do ronda im. Lecha Kaczyńskiego,
a także ulica Witoroska na odcinku zaczynającym się przy powstającym tunelu, do ulicy Gromadzkiej.
Przebudowa obejmie również ulicę Kołychawa na odcinku do ulicy Dalekiej. Przy wymienionych ulicach powstaną chodniki, natomiast wzdłuż ulicy Lubelskiej, od tunelu do ronda, pojawi się ścieżka rowerowa.

Harmonogram robót zostanie ustalony tak, aby skorelować realizację inwestycji z budową tunelu realizowaną jako odrębne opracowanie przez PKP PLK.