Remont nawierzchni drogi krajowej nr 68 Koroszczyn – Wólka Dobryńska

Pod koniec października – 29.10.2021 roku, miał miejsce odbiór końcowy robót, polegający na remoncie nawierzchni drogi krajowej nr 68 na odcinku Koroszczyn – Wólka Dobryńska od km 6+240 do km 11+430 o długości 5,190 km. Na przedmiotowym odcinku drogi wykonano następujące roboty: przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnie, wykończeniowe oraz oznakowanie poziome.