Budowa ulicy Stefana Żeromskiego

Na koniec roku 2021 – 31.12.2021 r. dokonano ostatecznego odbioru budowy ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleksandra Wereszki do skrzyżowania z ul. Tomasza Nocznickiego oraz budowy ulicy Aleksandra Wereszki pomiędzy ul. Józefa Beka i ul. Stefana Żeromskiego w Białej Podlaskiej. Odcinek ulicy Żeromskiego i ulicy Aleksandra Wereszki jest nowopowstałym obiektem, przebiega przez obszar zabudowany w sąsiedztwie nowopowstałej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz w sąsiedztwie pól i łąk. Zamawiającym budowę ulicy była Spółka KT&M Sp. z o.o.