Przebudowa drogi powiatowej Górki – Hruszniew Kolonia

Od maja do października 2017 roku realizowaliśmy przebudowę drogi powiatowej nr. 2008,  przechodzącą przez Górki  – Litewniki – Hołowczyce  – Zabuże – Górki – Hruszniew Kolonia. Całość odcinka drogi wynosiła ponad 3000 metrów. Prace przygotowawcze i rozbiórka elementów drogowych były pierwszym elementem procesu przebudowy drogi. Dodatkowo musieliśmy przeprowadzić remont istniejącego przepustu.

Roboty ziemne, podbudowy i chodniki zostały dodane niezwykle prężnie do całokształtu projektu. Jako element szczególny tego projektu dodaliśmy zjazdy i dojścia do furtek łącznie z odwodnieniem korpusu drogowego. Powstawała struktura nowoczesnej drogi wraz z kompletną infrastrukturą wspierającą na światowym poziomie.

Nawierzchnia zastosowana przez nas w tym projekcie została w całości wytworzona w wytwórni mas bitumicznych. Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych poprzedzało położenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Ostatnim etapem prac wykończeniowych było montowanie kompletnego oznakowania drogowego wraz z zabezpieczeniem ruchu pieszych.