Przebudowa drogi dojazdowej do Terminalu Samochodowego w Koroszczynie

Jesienią 2017 roku przeprowadziliśmy przebudowę drogi dojazdowej do drogi celnej na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie. W zakres naszych prac I etapu przebudowy drogi wchodziła przebudowa konstrukcji nawierzchni o długości 370 metrów. W celu usunięcia poprzedniej, zużytej nawierzchni przeprowadziliśmy roboty rozbiórkowe a następie przeszliśmy do intensywnych robót ziemnych.

Po wykonaniu całości prac ziemnych ustawiliśmy całość linii krawężników oraz położyliśmy wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, zgodnie z wszelkimi wymogami zlecenia oraz normami. Ostatnim etapem prac przebudowy drogi, było położenie nawierzchni z betonu asfaltowego wytwarzanego w naszej wytwórni mas bitumicznych.