Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020 L Biała Podl. (ul. Terebelska) – Terebela – Jagodnica – Witulin od km 6+235 do km 6+700 o długości 0,465 km”
Wartość zamówienia: 378 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych, w podziale na dwie części:
Część I – Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1130 L Kopytów – Elżbiecin od km 0+223 do km 0+533 o długości 0,310 km”
Wartość zamówienia: 88 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych, w podziale na dwie części:
Część II – Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1131 L Zahorów – Zahacie od km 5+600 do km 6+466 o długości 0,866 km”
Wartość zamówienia: 298 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Powiat Łosicki -ZDP Łosice
Zadanie: „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”
Wartość zamówienia: 461 tyś netto
Umowna data realizacji: listopad 2021r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 polegająca na budowie ścieżek rowerowych i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej Podlaskiej”: Cześć 1 – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Zamkowej na odcinku od działki nr ewid. 1347/8 do działki nr ewid. 2138/1, obręb 0001 Biała Podlaska, wraz ze skrzyżowaniami, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników, zjazdów, zatoki autobusowej z peronem, przebudowę przykanalików kanalizacji deszczowej, poszerzenie wlotu ul. Warszawskiej z betonu asfaltowego, przebudowę sygnalizacji świetlnej, budowę kanału technologicznego i infrastruktury towarzyszącej, zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi oraz projektem wykonawczym (technicznym).
Wartość zamówienia: 1’269 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 polegająca na budowie ścieżek rowerowych i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej Podlaskiej”: Cześć 2 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Łomaskiej na odcinku od działki nr ewid. 104, obręb 0003 Biała Podlaska, do skrzyżowania z ul. Witoroską (wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1158 L) obejmująca budowę ścieżki rowerowej i przebudowę chodników, budowę kanału technologicznego i infrastruktury towarzyszącej, zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi oraz projektem wykonawczym (technicznym).
Wartość zamówienia: 1’164 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 polegająca na budowie ścieżek rowerowych i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej Podlaskiej”: Cześć 3 – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Witoroskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do działki nr ewid. 3149, obręb 0003 Biała Podlaska, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników, zjazdów, zatoki autobusowej z peronem, budowę kanału technologicznego zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi oraz projektem wykonawczym (technicznym).
Wartość zamówienia: 1’070 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Gmina Biała Podlaska
Zadanie: Budowa drogi wewnętrznej o długości 245,35m /ul. Ametystowa i ul. Brzozowa/, położonej na działce nr ew. 1311,1478 i 1479 w m. Rakowiska
Wartość zamówienia: 278 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.