Kategoria: Aktualności

Przez:
Grupa Horeglad
10 maja 2022

Budowa kolejnego odcinka ulicy Armii Krajowej

Dnia 4 maja odbyło się uroczyste przekazanie placu budowy ulicy Armii Krajowej na kolejnym odcinku od ul. Janowskiej do ul. Francuskiej dla wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej. Miasto Biała Podlaska otrzymało na ten cel 12 mln 311 tys. zł. Kwota ta pokrywa 95% kosztów inwestycji.

Jedna z największych arterii komunikujących północny kwartał miasta – dwupasmowa jezdnia w obu kierunkach wyposażona będzie na całym przebiegu w chodniki, ścieżkę rowerową oraz energooszczędne oświetlenie. Na arterii znajdzie się także rondo w miejscu skrzyżowania z ul. Żeromskiego.

Chcę serdecznie podziękować panu prezydentowi i władzom miasta, że odważyli się powierzyć tak skomplikowane, ale inżyniersko ciekawe zadanie. Jako bialczanin dołożę wszelkich starań, żeby droga była naprawdę wizytówką naszej pięknej Białej Podlaskiej – zapewnia Leszek Horeglad, prezes Grupy Horeglad.  

Czytaj więcej
Przez:
Grupa Horeglad
23 marca 2022

Budowa ulicy Stefana Żeromskiego

Na koniec roku 2021 – 31.12.2021 r. dokonano ostatecznego odbioru budowy ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleksandra Wereszki do skrzyżowania z ul. Tomasza Nocznickiego oraz budowy ulicy Aleksandra Wereszki pomiędzy ul. Józefa Beka i ul. Stefana Żeromskiego w Białej Podlaskiej. Odcinek ulicy Żeromskiego i ulicy Aleksandra Wereszki jest nowopowstałym obiektem, przebiega przez obszar zabudowany w sąsiedztwie nowopowstałej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz w sąsiedztwie pól i łąk. Zamawiającym budowę ulicy była Spółka KT&M Sp. z o.o.

Czytaj więcej
Przez:
Grupa Horeglad
24 stycznia 2022

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 68 Koroszczyn – Wólka Dobryńska

Pod koniec października – 29.10.2021 roku, miał miejsce odbiór końcowy robót, polegający na remoncie nawierzchni drogi krajowej nr 68 na odcinku Koroszczyn – Wólka Dobryńska od km 6+240 do km 11+430 o długości 5,190 km. Na przedmiotowym odcinku drogi wykonano następujące roboty: przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnie, wykończeniowe oraz oznakowanie poziome.

Czytaj więcej
Przez:
Grupa Horeglad
23 grudnia 2021

Droga w miejscowości Zabuże oficjalnie otwarta

Dnia 03.12.2021 r. nastąpił odbiór końcowy robót dotyczących przebudowy (modernizacji) drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km. Zakres prac obejmował przebudowę (modernizację) drogi jednojezdniowej, wykonanie zjazdów, poboczy i humusowania
z obsianiem trawą, zabezpieczenie sieci rurami ochronnymi, ustawienie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, odwodnienie powierzchniowego istniejących rowów oraz budowa kanału technologicznego przy użyciu studni kablowych betonowych.

Droga służy głównie do obsługi ruchu samochodów osobowych i dostawczych dojeżdżających do hotelu jak i przeprawy promowej przez rzekę Bug.

Czytaj więcej
Przez:
Grupa Horeglad
23 grudnia 2021

Tunel pod wiaduktem kolejowym oficjalnie otwarty

Dnia 27 października 2021 roku w Białej Podlaskiej oddano do użytku tunel pod wiaduktem kolejowym o wysokości 4,6 m. i szerokości ok. 10 m., w ciągu ulic Witoroska – Lubelska. Zgodnie z założeniami, udostępniono kierowcom jezdnię z dwoma pasami ruchu.

Modernizację przejazdu wykonali Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej oraz Trakcja S.A. pod nadzorem inwestorskim firmy Investcom Sp. z o.o. na zlecenie PKP i Miasta Biała Podlaska. To Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w 2019 roku wygrało przetarg na budowę 400 metrowych dojazdów do tunelu. Cały zakres obejmował przebudowę ul. Lubelskiej i Witoroskiej na odcinku od Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do skrzyżowania ul. Witoroskiej z ul. Gromadzką, z przebudową towarzyszącego układu ulic i infrastruktury, tj. przebudowa wlotów ulic Winiarskiej, Sokulskiej, dojazdowej do działki nr 893/4, ul. Kołychawa do ul. Dalekiej.

Pierwsze efekty modernizacji można było zobaczyć we wrześniu 2021 roku, kiedy nasza Wytwórnia Betonów w Sielczyku dostarczała materiały do budowy tunelu oraz
w październiku 2021 roku, gdy zostały opublikowane pierwsze etapy inwestycji. Końcowy efekt zaprezentowano na koniec października 2021 roku.

Obiekt znacznie usprawnił komunikację w mieście oraz zwiększył bezpieczeństwo drogowe jak również kolejowe.

Większość zdjęć pochodzi z portalu Radio Biper.

Czytaj więcej
Przez:
Grupa Horeglad
4 listopada 2021

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020 L Biała Podl. (ul. Terebelska) – Terebela – Jagodnica – Witulin od km 6+235 do km 6+700 o długości 0,465 km”
Wartość zamówienia: 378 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych, w podziale na dwie części:
Część I – Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1130 L Kopytów – Elżbiecin od km 0+223 do km 0+533 o długości 0,310 km”
Wartość zamówienia: 88 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych, w podziale na dwie części:
Część II – Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1131 L Zahorów – Zahacie od km 5+600 do km 6+466 o długości 0,866 km”
Wartość zamówienia: 298 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Powiat Łosicki -ZDP Łosice
Zadanie: „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”
Wartość zamówienia: 461 tyś netto
Umowna data realizacji: listopad 2021r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 polegająca na budowie ścieżek rowerowych i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej Podlaskiej”: Cześć 1 – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Zamkowej na odcinku od działki nr ewid. 1347/8 do działki nr ewid. 2138/1, obręb 0001 Biała Podlaska, wraz ze skrzyżowaniami, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników, zjazdów, zatoki autobusowej z peronem, przebudowę przykanalików kanalizacji deszczowej, poszerzenie wlotu ul. Warszawskiej z betonu asfaltowego, przebudowę sygnalizacji świetlnej, budowę kanału technologicznego i infrastruktury towarzyszącej, zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi oraz projektem wykonawczym (technicznym).
Wartość zamówienia: 1’269 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 polegająca na budowie ścieżek rowerowych i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej Podlaskiej”: Cześć 2 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Łomaskiej na odcinku od działki nr ewid. 104, obręb 0003 Biała Podlaska, do skrzyżowania z ul. Witoroską (wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1158 L) obejmująca budowę ścieżki rowerowej i przebudowę chodników, budowę kanału technologicznego i infrastruktury towarzyszącej, zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi oraz projektem wykonawczym (technicznym).
Wartość zamówienia: 1’164 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 polegająca na budowie ścieżek rowerowych i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej Podlaskiej”: Cześć 3 – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Witoroskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do działki nr ewid. 3149, obręb 0003 Biała Podlaska, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników, zjazdów, zatoki autobusowej z peronem, budowę kanału technologicznego zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi oraz projektem wykonawczym (technicznym).
Wartość zamówienia: 1’070 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Gmina Biała Podlaska
Zadanie: Budowa drogi wewnętrznej o długości 245,35m /ul. Ametystowa i ul. Brzozowa/, położonej na działce nr ew. 1311,1478 i 1479 w m. Rakowiska
Wartość zamówienia: 278 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

Czytaj więcej
Przez:
Grupa Horeglad
20 września 2021

Dostawa betonu dla firmy Twarowski Developer

Nasza Wytwórnia Betonów w Sielczyku dostarcza beton na budowę nowej inwestycji na ulicę Kościuszki dla firmy Twarowski Developer. Na zdjęciach prezentowana jest dostawa betonu do betonowania ław.

 

Czytaj więcej
Przez:
Grupa Horeglad
27 lipca 2021

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: Przebudowa drogi  powiatowej Nr 1020 L Biała Podlaska (ul. Terebelska) – Terebela – Jagodnica – Witulin od km 4+764 do km 6+235, odc. dł. 1,471 km
Wartość zamówienia: 364 tyś netto
Umowna data realizacji: październik 2021

 

Inwestor: Województwo Lubelskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna na odc. Żelizna – Komarówka Podlaska od km 22+900 do km 24+050
Wartość zamówienia: 1milion 600 tysięcy netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021

 

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: Remont drogi powiatowej Nr 1084L Stasiówka – Żeszczynka – Motwica od km 0+003 do km 1+844, odc. długości 1,841 km w m. Stasiówka.
Wartość zamówienia: ponad 800 tysięcy netto
Umowna data realizacji: październik 2021

 

Inwestor: Gmina Miasto Terespol
Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 100830l-ulicy Janowskiej w Terespolu od km 0+008,50 do km 0+476,00 o długości 0,46750 km
Wartość zamówienia: ponad 690 tysięcy netto
Umowna data realizacji: listopad 2021

 

Inwestor: GDDKiA w Lublinie
Zadanie: Remont nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie – z podziałem na części część 3:dk 68 Koroszczyn- Wólka Dobryńska
Wartość zamówienia: prawie 4 mln netto
Umowna data realizacji: 2021

 

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1111 L Wólka Plebańska – Witoroż – Zahajki od km 24+000 do km 26+088 o długości 2,088 km”
Wartość zamówienia: 665 tyś netto
Umowna data realizacji: wrzesień 2021

Czytaj więcej
Przez:
Grupa Horeglad
15 czerwca 2021

PRD S.A. przebuduje drogę na odcinku Marynin-Wohyń

W dniu 1 czerwca 2021r. PRD S.A. podpisało umowę z Powiatem Radzyńskim na inwestycję pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1227L na odcinku Marynin-Wohyń”.Wartość kontraktu 12 496 989,73 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej na 1227L na odcinku Marynin-Wohyń od km 0+081 do km 10+966 tj. na długości 10,885 km.

Inwestycja obejmuje przebudowę jezdni wraz z poboczami, przebudowę i budowę zatok autobusowych, budowę chodnika oraz zatoki postojowej, przebudowę przepustów drogowych, zjazdów i skrzyżowań, remont i przebudowę rowów drogowych, budowę kanału technologicznego. W ramach inwestycji przewidziano również wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.

Czytaj więcej
Przez:
Grupa Horeglad
8 stycznia 2021

Ronda turbinowe na skrzyżowaniach drogi krajowej A2 z ulicą Terebelską oraz Aleją Solidarności w Białej Podlaskiej oficjalnie odebrane

28 grudnia 2020 r. nastąpił oficjalny odbiór cieszących się dużym zainteresowaniem rond turbinowych na skrzyżowaniach obwodnicy Białej Podlaskiej (A2) z ulicą Terebelską oraz Aleją Solidarności. Są to pierwsze tego typu ronda w naszym mieście, jak również w naszym regionie. Rondo turbinowe ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę przepustowości. Namalowane na jezdni pasy prowadzą bezkolizyjnie do odpowiedniego zjazdu.Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. – jako lider konsorcjum utworzonego z bialskimi firmami „Tre-DROM” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUDOMEX” Sp. z o. o.Prace zostały wykonane terminowo. Rondo na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności zostało zakończone pod koniec października, co ułatwiło mieszkańcom dojazd do cmentarza komunalnego w okresie Święta Zmarłych.

Ronda prezentują się imponująco. Zachęcamy do obejrzenia nagrań z lotu ptaka.

Zdjęcie pochodzi z portalu podlasianin.com.pl

Nagrania -Portal Radio Biper

Czytaj więcej