×

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020 L Biała Podl. (ul. Terebelska) – Terebela – Jagodnica – Witulin od km 6+235 do km 6+700 o długości 0,465 km”
Wartość zamówienia: 378 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych, w podziale na dwie części:
Część I – Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1130 L Kopytów – Elżbiecin od km 0+223 do km 0+533 o długości 0,310 km”
Wartość zamówienia: 88 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych, w podziale na dwie części:
Część II – Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1131 L Zahorów – Zahacie od km 5+600 do km 6+466 o długości 0,866 km”
Wartość zamówienia: 298 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Powiat Łosicki -ZDP Łosice
Zadanie: „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km”
Wartość zamówienia: 461 tyś netto
Umowna data realizacji: listopad 2021r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 polegająca na budowie ścieżek rowerowych i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej Podlaskiej”: Cześć 1 – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Zamkowej na odcinku od działki nr ewid. 1347/8 do działki nr ewid. 2138/1, obręb 0001 Biała Podlaska, wraz ze skrzyżowaniami, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników, zjazdów, zatoki autobusowej z peronem, przebudowę przykanalików kanalizacji deszczowej, poszerzenie wlotu ul. Warszawskiej z betonu asfaltowego, przebudowę sygnalizacji świetlnej, budowę kanału technologicznego i infrastruktury towarzyszącej, zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi oraz projektem wykonawczym (technicznym).
Wartość zamówienia: 1’269 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 polegająca na budowie ścieżek rowerowych i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej Podlaskiej”: Cześć 2 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Łomaskiej na odcinku od działki nr ewid. 104, obręb 0003 Biała Podlaska, do skrzyżowania z ul. Witoroską (wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1158 L) obejmująca budowę ścieżki rowerowej i przebudowę chodników, budowę kanału technologicznego i infrastruktury towarzyszącej, zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi oraz projektem wykonawczym (technicznym).
Wartość zamówienia: 1’164 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 polegająca na budowie ścieżek rowerowych i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej Podlaskiej”: Cześć 3 – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Witoroskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do działki nr ewid. 3149, obręb 0003 Biała Podlaska, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników, zjazdów, zatoki autobusowej z peronem, budowę kanału technologicznego zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi oraz projektem wykonawczym (technicznym).
Wartość zamówienia: 1’070 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

 

Inwestor: Gmina Biała Podlaska
Zadanie: Budowa drogi wewnętrznej o długości 245,35m /ul. Ametystowa i ul. Brzozowa/, położonej na działce nr ew. 1311,1478 i 1479 w m. Rakowiska
Wartość zamówienia: 278 tyś netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021r.

Nasza Wytwórnia Betonów w Sielczyku dostarcza beton na budowę nowej inwestycji na ulicę Kościuszki dla firmy Twarowski Developer. Na zdjęciach prezentowana jest dostawa betonu do betonowania ław.

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: Przebudowa drogi  powiatowej Nr 1020 L Biała Podlaska (ul. Terebelska) – Terebela – Jagodnica – Witulin od km 4+764 do km 6+235, odc. dł. 1,471 km
Wartość zamówienia: 364 tyś netto
Umowna data realizacji: październik 2021

 

Inwestor: Województwo Lubelskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna na odc. Żelizna – Komarówka Podlaska od km 22+900 do km 24+050
Wartość zamówienia: 1milion 600 tysięcy netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021

 

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: Remont drogi powiatowej Nr 1084L Stasiówka – Żeszczynka – Motwica od km 0+003 do km 1+844, odc. długości 1,841 km w m. Stasiówka.
Wartość zamówienia: ponad 800 tysięcy netto
Umowna data realizacji: październik 2021

 

Inwestor: Gmina Miasto Terespol
Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 100830l-ulicy Janowskiej w Terespolu od km 0+008,50 do km 0+476,00 o długości 0,46750 km
Wartość zamówienia: ponad 690 tysięcy netto
Umowna data realizacji: listopad 2021

 

Inwestor: GDDKiA w Lublinie
Zadanie: Remont nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie – z podziałem na części część 3:dk 68 Koroszczyn- Wólka Dobryńska
Wartość zamówienia: prawie 4 mln netto
Umowna data realizacji: 2021

 

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1111 L Wólka Plebańska – Witoroż – Zahajki od km 24+000 do km 26+088 o długości 2,088 km”
Wartość zamówienia: 665 tyś netto
Umowna data realizacji: wrzesień 2021

W dniu 1 czerwca 2021r. PRD S.A. podpisało umowę z Powiatem Radzyńskim na inwestycję pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1227L na odcinku Marynin-Wohyń”.Wartość kontraktu 12 496 989,73 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej na 1227L na odcinku Marynin-Wohyń od km 0+081 do km 10+966 tj. na długości 10,885 km.

Inwestycja obejmuje przebudowę jezdni wraz z poboczami, przebudowę i budowę zatok autobusowych, budowę chodnika oraz zatoki postojowej, przebudowę przepustów drogowych, zjazdów i skrzyżowań, remont i przebudowę rowów drogowych, budowę kanału technologicznego. W ramach inwestycji przewidziano również wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.

28 grudnia 2020 r. nastąpił oficjalny odbiór cieszących się dużym zainteresowaniem rond turbinowych na skrzyżowaniach obwodnicy Białej Podlaskiej (A2) z ulicą Terebelską oraz Aleją Solidarności. Są to pierwsze tego typu ronda w naszym mieście, jak również w naszym regionie. Rondo turbinowe ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę przepustowości. Namalowane na jezdni pasy prowadzą bezkolizyjnie do odpowiedniego zjazdu.Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. – jako lider konsorcjum utworzonego z bialskimi firmami „Tre-DROM” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUDOMEX” Sp. z o. o.Prace zostały wykonane terminowo. Rondo na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności zostało zakończone pod koniec października, co ułatwiło mieszkańcom dojazd do cmentarza komunalnego w okresie Święta Zmarłych.

Ronda prezentują się imponująco. Zachęcamy do obejrzenia nagrań z lotu ptaka.

Zdjęcie pochodzi z portalu podlasianin.com.pl

Nagrania -Portal Radio Biper

Inwestor: Gmina Konstantynów

Zadanie: Budowę drogi wewnętrznej  w Komarnie Kolonii

Wartość zamówienia: ponad 220 tys. netto

Umowna data realizacji: wrzesień 2020

 

Inwestor: Gmina Konstantynów

Zadanie: Budowa drogi gminnej nr 100015L na odcinku od km 1+916,8 do km 3+143,27 w miejscowości Zakalinki Kolonia

Wartość zamówienia: 400 tys. netto

Umowna data realizacji: listopad 2020

 

Inwestor: Gmina Drelów         

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 101452L (ul. Horodek)

Wartość zamówienia: blisko 600 tys. netto

Umowna data realizacji: listopad 2020

 

Inwestor: ZDP Biała Podlaska

Zadanie: Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1124L Łózki – Wólka Łózecka od km 1+100 do km 2+100 odc. Dł. 1,0km

Wartość zamówienia: 200 tys. netto

Umowna data realizacji: listopad 2020

 

Inwestor: Gmina Konstantynów

Zadanie: Budowa drogi gminnej Nr 100025 L od km 1+340 do km 1+838,9 w miejscowości Wólka Polinowska.

Wartość zamówienia: 180 tys. netto

Umowna data realizacji: listopad 2020

 

Zwiększamy nasze możliwości produkcyjne poprzez uruchomienie nowego węzła betoniarskiego w Sielczyku. Nowy węzeł jest przystosowany do produkcji betonów towarowych oraz nowego asortymentu prefabrykatów. Wyróżnia go precyzyjny system odważania materiałów wsadowych, co pozwala na produkcję bardziej zaawansowanych technologicznie produktów, np. prefabrykaty zbrojone oraz drobna galanteria drogowa.

W poniedziałek 21.09.2020 roku miało miejsce oficjalne otwarcie odebranej już wcześniej inwestycji  określanej w skrócie przez mieszkańców Białej Podlaskiej jako Małpi Gaj.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., reprezentowane przez prezesa zarządu Leszka Horeglada, z dumą i radością uczestniczyło w tym wydarzeniu jako generalny wykonawca tego zadania.

Można już korzystać z wybudowanej ścieżki biegnącej wśród drzew i bogatej flory z oznaczeniami charakterystycznych dla dolin naszych rzek gatunków roślin. Dostępny jest również szereg obiektów wchodzących w skład parku edukacyjnego, między innymi bardzo atrakcyjny, pełen edukacyjnych niespodzianek taras spacerowy o długości ok. 300 m umieszczony kilka metrów nad ziemią, dziesięciometrowa wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę miasta i dolinę rzeki, plac zabaw oraz szereg innych elementów edukacyjnych i rekreacyjnych.

Projekt „Budowa drogi pieszo – rowerowej w Dolinie Krzny w Białej Podlaskiej na odcinku centralnym” wykonany został przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. na zlecenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska i przewidywał stworzenie wspaniałej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla naszego miasta, w skład której weszły:

1) budowa drogi pieszo – rowerowej na odcinkach:

– ul. Zamkowa na wysokości zjazdu do Bialskich Wodociągów i kanalizacji do mostu ~ 210,5m;

– w parku edukacyjnym, tzw. małpim gaju przy Zamkowej ~ 160 m;

– pomiędzy ul. Al. Tysiąclecia a kładką w ciągu ul. Mickiewicza oraz od kładki do Al. Jana Pawła II, wzdłuż lewego, a później prawego brzegu Krzny ~ 253 m i ~ 333,5 m, łącznie ~ 586,5m;

2) budowa parku edukacyjnego na terenie po wschodniej stronie ulicy Zamkowej, na lewym brzegu Krzny – małpi gaj;

3) budowa ścieżki wśród drzew, elementu przestrzeni edukacyjnej – struktury do wspinaczki, tablic edukacyjnych i mapowych;

4) budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z montażem oświetlenie zewnętrznego;

5) budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych teletechnicznych wraz z montażem instalacji monitoringu oraz punktu dostępowego hot-spot;

6) elementy małej architektury (słupy informacyjne, ławki, leżaki, stoły piknikowe, kosze na odpady, stojaki rowerowe, stacja naprawy rowerów, drogowskazy, elementy przestrzeni edukacyjnej);

7) zagospodarowanie terenu zielenią.

Według zapowiedzi władz miasta, w najbliższych latach planowana jest budowa kolejnych elementów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Krzny.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz krótkiego filmu z oficjalnego otwarcia.

Film

Zdjęcia pochodzą z portalu podlasie24.pl, a ich autorką jest dziennikarka Izabela Chajkaluk
Nagranie – Radio Biper

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie parku Radziwiłłów z obiektami towarzyszącymi w Białej Podlaskiej
Wartość zamówienia: ponad 1 mln netto
Umowna data realizacji: listopad 2020

Inwestor: Powiat Bialski – ZDP Biała Podlaska
Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031L odcinek dr. woj. 811 – Janów Podlaski od km 0+000,00 do km 5+200,00”
Wartość zamówienia: ponad 6’700’000 netto
Umowna data realizacji: wrzesień 2021

Inwestor: GMINA MIASTO TERESPOL
Zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w Terespolu” z podziałem na części:

  1. Remont dróg Gminnych: Nr 100836L ulica J. Piłsudskiego w Terespolu od km 0+017 do km 0+584, nr 100838L ulica T. Kościuszki w Terespolu od km 0+584 do km 1+178 o łącz. długości 1,161km.
  2. Modernizacja-przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych drogą gminną Nr 100841L – ulicą Wspólną w Terespolu od km 0+146,3 do km 0+285,00 o dl. 0,1387 km – Etap I

Wartość zamówienia: ponad 630’000 netto
Umowna data realizacji: listopad 2020

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Zadanie: Budowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Fieldorfa do skrzyżowania z ul. W. Pileckiego Etap I
Wartość zamówienia: ponad 1’100’000 netto
Umowna data realizacji: lipiec 2020 – ODEBRANE

Inwestor: Gmina Kodeń
Zadanie: Droga gminna Nr 101668L w m. Olszanki
Wartość zamówienia: ponad 150’000 netto
Umowna data realizacji: sierpień 2020 – ODEBRANE

Inwestor: Gmina Biała Podlaska
Zadanie: Droga gminna nr 101669L w m Sławacinek Nowy i Porosiuki na odcinku od km 7+050 do km 7+550 oraz od km 7+550 do km 8+502 
Wartość zamówienia: ponad 850’000 netto
Umowna data realizacji: czerwiec 2021

Inwestor: Gmina Biała Podlaska
Zadanie: Budowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych, nr 100292L od km 1+008,25 do km 1+208,25 w m. Łukowce, odcinek o długości 200,00m
Wartość zamówienia: ponad 100’000 netto
Umowna data realizacji: wrzesień 2021

Inwestor: Powiat Bialski – ZDP Biała Podlaska
Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1002L Pościsze – Jelnica – Misie od km 6+678 do km 7+533,5 odc. dł. 0,8585km
Wartość zamówienia: prawie 700’000 netto
Umowna data realizacji: październik 2020