×

Trwa Budowa Kolejnego odcinka ulicy Armii Krajowej.

Poniżej relacja wideo

Głównym zadaniem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach zadania ruch pieszy i rowerowy zostanie odseparowany od ruchu samochodowego.

Zakres robót obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodników z kostki brukowej, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatoki postojowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia LED, kanału technologicznego.

Trwa przebudowa Drogi Powiatowej nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze od km 18+280 do km 23+780, odcinek dł. 5,5km.

W zakres robót wchodzi między innymi:  roboty ziemne przy korektach 3 łuków,  wymiana przepustów pod koroną jezdni oraz przepustów zjazdowych, budowa zatok autobusowych

roboty brukarskie przy przebudowie chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz  obustronne poszerzenie jezdni.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć

27.04.2023r. oficjalnie oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi ul. Polnej w Radzyniu Podlaskim. Inwestycja ta została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jest to bardzo ważna droga dla mieszkańców Radzynia Podlaskiego łącząca drogę krajową nr 63 z drogą powiatową nr 1224L. Długość zbudowanej ulicy wynosi ok. 1 kilometra. Na całym odcinku ulica wykonana została jako jednojezdniowa droga asfaltowa, z dwoma pasami ruchu i lewostronnym ciągiem pieszym.

Inwestycja została zrealizowana w bardzo szybkim tempie w ok. 7 miesięcy. 17 maja 2022r. podpisana została umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z Białej Podlaskiej, a już 22 grudnia została oddana do użytku. Burmistrz Radzynia Podlaskiego podkreślił wysoką jakość wykonania.

Inwestor: Powiat Bialski, ZDP Biała Podlaska

Zadanie: „Remont drogi powiatowej Nr 1027L (Kózki – Serpelice) gr. woj. – Janów Podlaski, odc. od km 9+000 do km 12+390 dł. 3,39km”

Wartość zamówienia:  2 miliony 300 tyś zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2022r.

 

Inwestor: Gmina Biała Podlaska

Zadanie: Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska”

Część 1. – budowa drogi wewnętrznej w m. Sławacinek Nowy, Porosiuki oraz Sławacinek Stary

Część 2. – budowa drogi wewnętrznej – odcinki ulic Diamentowa, Konwaliowa, Perłowa, Szafirowa w m. Rakowiska

Część 3. – budowa dróg gminnych – odcinek ul. Jodłowej, ulice Spełnionych Marzeń i Grabowa w m. Czosnówka (z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną; formuła zaprojektuj i wybuduj)

Część 4. – budowa drogi gminnej w miejscowości Porosiuki

Wartość zamówienia: ponad 7 miliony zł netto

Umowna data realizacji: czerwiec 2023r.

 

Inwestor: Gmina Sosnówka

Zadanie: „Remont i przebudowa drogi w ciągu miejscowości Romanów – Czeputka – Motwica – Rozwadówka”

Wartość zamówienia:  ponad 4 miliony zł netto

Umowna data realizacji: czerwiec 2023r.

 

Inwestor: Gmina Kodeń

Zadanie: „Budowa i modernizacja Infrastruktury drogowej w gminie Kodeń”

Wartość zamówienia:  ponad 5 miliony 500 tyś zł netto

Umowna data realizacji: październik 2023r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Wykonanie nakładki bitumicznej – ul. Północna w Białej Podlaskiej  na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzeską do skrzyżowania z DK2

Wartość zamówienia:  ponad 1 miliony 500 tyś zł netto

Umowna data realizacji: październik 2022r.

 

Inwestor: Gmina Tuczna

Zadanie: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 L Sławatycze – Tuczna – Piszczac”

Wartość zamówienia:  ponad 9 milionów zł netto

Umowna data realizacji: sierpień 2023r.

W dniu 23.09.2022 reprezentujący gminę Tuczna wójt Zygmunt Litwiniuk oraz skarbnik Agata Olichwirowicz w siedzibie wykonawcy  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej  podpisali umowę na remont 5,5 km trasy Słowatycze – Tuczna – Piszczac .

Trwa budowa kolejnego odcinka ulicy Armii Krajowej od ul. Pileckiego do ul. Francuskiej.

PRD Grupa Horeglad remontuje ulicę Północną w Białej Podlaskiej. Poniżej relacja wideo wykonana przez Radio Biper.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Brzóski wraz z robotami towarzyszącymi

Wartość zamówienia: ponad 1 milion zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2022r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, ZDP Biała Podlaska

Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1111 L Wólka Plebańska – Witoroż – Zahajki od km 21+265 do km 24+000, o długości 2,735 km”

Wartość zamówienia: ponad 1 milion zł netto

Umowna data realizacji: sierpień 2022r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej w Białej Podlaskiej – ul. Brzeska

Wartość zamówienia: ponad 300 tyś zł netto

Umowna data realizacji: czerwiec 2022r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Budowa ulicy Armii Krajowej w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z  ul. Witolda Pileckiego do skrzyżowania z ul. Francuską

Wartość zamówienia: ponad 10 milion zł netto

Umowna data realizacji: lipiec 2023r.

 

Inwestor: ZDW Lublin

Zadanie: Remont drogi wojewódzkiej nr 816 od km 11+000

Wartość zamówienia: ponad 1 miliony zł netto

Umowna data realizacji: lipiec 2022r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, ZDP Biała Podlaska

Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1098L Komarówka – Brzozowy Kąt – Polubicze – Horodyszcze”

Wartość zamówienia: ponad 6 milionów zł netto

Umowna data realizacji: październik 2022r.

 

Inwestor: Gmina Wisznice

Zadanie: „Przebudowa drogi w miejscowości Horodyszcze i Łyniew, przebudowa mostu na rzece Zielawa w miejscowości Wisznice”

Wartość zamówienia: ponad 5 milionów zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2023r.

 

Inwestor: Gmina Piszczac

Zadanie: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1068L oraz nr 1051L na terenie gminy Piszczac”

Wartość zamówienia: ponad 6 milionów zł netto

Umowna data realizacji: lipiec 2023r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, ZDP Biała Podlaska

Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1024 L (dr.woj.698) gr. woj. – Nosów od km 0+014 do km 1+480 o długości 1,466 km”

Wartość zamówienia: ponad 600 tyś zł netto

Umowna data realizacji: wrzesień 2022r.

 

Inwestor: Miasto Radzyń Podlaski

Zadanie: „Budowa ulicy Polnej w Radzyniu Podlaskim”

Wartość zamówienia: ponad 3 miliony zł netto

Umowna data realizacji: grudzień 2022r.