×

Nazwa zadania: Zaprojektowanie oraz wybudowanie drogi nr 101444L w m. Drelów (ul. Nowa) od drogi wojewódzkiej nr 813 do drogi powiatowej Łózki-Szóstka

Długość odcinka 2,61km

Roboty drogowe rozpoczęto dnia 14.06.2023 roku, a zakończono dnia 09.10.2023 roku

 

Budowa drogi gminnej nr 101444L w miejscowości Drelów (ul. Nowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 813 do drogi powiatowej Łózki-Szóstka od km roboczego 0+000 zlokalizowanego na przecięciu osi drogi projektowanej z osią drogi powiatowej nr 1123L, do km roboczego 2+605,40 zlokalizowanego na przecięciu osi drogi projektowanej z osią drogi wojewódzkiej nr 813.

 

Zakres projektowanej inwestycji obejmowało:

24 września 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie drogi powiatowej nr 1051L Sławatycze – Tuczna – Piszczac biegnącej przez miejscowość Tuczna.

Droga powstała z funduszy Polskiego Ładu. Przebudowany odcinek drogi ma długość 5,5 km. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię,

przebudowaną skrzyżowania, wybudowano zatoki autobusowe i przystanki, a także poprawiono odwodnienie.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć

Inwestor: Gmina Sarnaki

Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże – Serpelice”

Wartość zamówienia:  ponad 3 miliony 600 tysięcy zł netto

Umowna data realizacji: czerwiec 2023r.

 

Inwestor: Gmina Rokitno

Zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duża, Lipnica i Olszyn. ”

Wartość zamówienia: ponad 4 mln  zł netto

Umowna data realizacji: październik 2024r.

 

Inwestor: Gmina Tuczna

Zadanie: Modernizacja dróg gminnych. Zad 1 Przebudowa drogi wewn. W m. Tuczna o dł. 1,0km. Zad. 2 Przebudowa drogi wewn w m. Mazanówka od km 0+580 do km 2+222,95. Zad.3 Przebudowa drogi gm. Nr 101138L Wiski – dr. Pow.1078L-Kol. Wiski – dr. Pow. 1056L w m. Wiski od km 0+000 do km 0+946. Zad.4 Budowa drogi gm. nr. 101668L Olszanki – Leniuszki w m. Leniuszki od km 5+105,30 do km 6+717,00 o dł. 1611,7km

Wartość zamówienia:  ponad 4 miliony zł netto

Umowna data realizacji: luty 2024r.

 

Inwestor:  Gmina Piszczac

Zadanie: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Piszczac” w zakresie części 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1055L Piszczac – Zahorów – dr. pow. nr 1056L od km 1+580 do km 2+579” oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1066L dr kraj. 2 – Chotyłów – Zalutyń – dr. pow. 1068 L od km 4+617 do km 6+475 długości 1,858 km

Wartość zamówienia: ponad 4 mln 700tyś  zł netto

Umowna data realizacji: grudzień 2023r.

 

Inwestor: Gmina Rossosz

Zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1102L w miejscowości Kożanówka

Wartość zamówienia: ponad 4 mln 300tyś  zł netto

Umowna data realizacji: kwiecień 2025r.

 

Inwestor:  Gmina Biała Podlaska

Zadanie: Budowa i modernizacja dróg oraz utwardzenie działki na terenie Gminy Biała Podlaska

Wartość zamówienia: ponad 3 mln 500tyś  zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2023r.

 

Inwestor: Gmina Stara Kornica

Zadanie: Modernizacja drogi gminnej w Kobylanach

Wartość zamówienia:  ponad 1 mln 500tyś  zł netto

Umowna data realizacji: sierpień 2024r.

 

Inwestor: Gmina Leśna Podlaska

Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018L Sławacinek – Bordziłówka – Leśna Podlaska

od km 6+183 do km 8+677 w miejscowości Worgule”

Wartość zamówienia: ponad 4 mln zł netto

Umowna data realizacji: sierpień 2024r.

 

Inwestor: Gmina Terespol

Zadanie: „Remont odcinka drogi gminnej nr 100783 L w miejscowości Kuzawka gm. Terespol od km 0+000,00-0+382,65 i od km 0+000,00-0+292,63”

Wartość zamówienia: ponad 500 tyś. netto

Umowna data realizacji: październik 2023r.

 

Inwestor: Gmina Terespol

Zadanie: „Remont drogi gminnej nr 100829 L  od km 0+027,00-0+738,86 w miejscowości Kuzawka gmina Terespol ”

Wartość zamówienia: ponad 500 tyś. netto

Umowna data realizacji: październik 2023r.

 

Inwestor: Gmina Zalesie

Zadanie: „Modernizacji (remoncie) drogi gminnej Nr 100752L Dobryń Duży – Dobryń Kolonia – droga krajowa nr 68 od km 0+000 do km 0+759 odcinek dł.0,759 km”

Wartość zamówienia: ponad 400 tyś. netto

Umowna data realizacji: listopad 2023r.

W dniu 18.08.2023 w Urzędzie Gminy Terespol zastała podpisana umowa, pomiędzy Gminą Terespol a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z Białej Podlaskiej na dwa zadania:
1.       Remont odcinka drogi gminnej nr 100783L w miejscowości Kuzawka gm. Terespol od km 0+000,00-0+382,65 i od km 0+000,00-0+292,63
2.       Remont drogi gminnej nr 100829L  od km 0+027,00-0+738,86 w miejscowości Kuzawka gmina Terespol  

Dnia 31 lipca odbyło się oficjalne otwarcie nowego mostu na rzece Zielawa, który powstał w ciągu drogi powiatowej nr 1067L Kłoda Duża – Perkowice

W Drelowie trwa budowa ulicy Nowej, jednej z ważnych dla miejscowości drogi, która może przejąć ruch na drodze wojewódzkiej biegnącej przez centrum, stając się zachodnią obwodnicą. Środki na ten cel samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie „Budowa drogi gminnej nr 101444L (ul. Nowa) w miejscowości Drelów” obejmuje budowę od podstaw ulicy na odcinku 2,6 km począwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 813 w okolicy cmentarza do drogi prowadzącej w kierunku Augustówki. Powstanie droga o szerokości 5,5 m w podwyższonym standardzie. – Chcemy ją wykonać w podwyższonym standardzie po to, by mogły nią, bez uszczerbku dla nawierzchni i bezpieczeństwa mieszkańców, przejeżdżać samochody ciężarowe. Jest to tzw. obwodnica Drelowa, którą, gdyby doszło do zakorkowania drogi 813 w samym Drelowie, można pokierować ruch – mówił o inwestycji wójt Piotr Kazimierski jeszcze przed rozpoczęciem robót.

Obecnie na placu budowy obserwujemy hałdy kruszywa, z którego powstaje podbudowa pod nawierzchnię asfaltową. W trakcie prac delikatny remont przejdzie również most na rzece Krzna, którą przecina droga.

Trwa Budowa Kolejnego odcinka ulicy Armii Krajowej.

Poniżej relacja wideo

Głównym zadaniem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach zadania ruch pieszy i rowerowy zostanie odseparowany od ruchu samochodowego.

Zakres robót obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodników z kostki brukowej, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatoki postojowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia LED, kanału technologicznego.

Trwa przebudowa Drogi Powiatowej nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze od km 18+280 do km 23+780, odcinek dł. 5,5km.

W zakres robót wchodzi między innymi:  roboty ziemne przy korektach 3 łuków,  wymiana przepustów pod koroną jezdni oraz przepustów zjazdowych, budowa zatok autobusowych

roboty brukarskie przy przebudowie chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz  obustronne poszerzenie jezdni.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć

27.04.2023r. oficjalnie oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi ul. Polnej w Radzyniu Podlaskim. Inwestycja ta została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jest to bardzo ważna droga dla mieszkańców Radzynia Podlaskiego łącząca drogę krajową nr 63 z drogą powiatową nr 1224L. Długość zbudowanej ulicy wynosi ok. 1 kilometra. Na całym odcinku ulica wykonana została jako jednojezdniowa droga asfaltowa, z dwoma pasami ruchu i lewostronnym ciągiem pieszym.

Inwestycja została zrealizowana w bardzo szybkim tempie w ok. 7 miesięcy. 17 maja 2022r. podpisana została umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z Białej Podlaskiej, a już 22 grudnia została oddana do użytku. Burmistrz Radzynia Podlaskiego podkreślił wysoką jakość wykonania.