×

Inwestor: Powiat Bialski, ZDP Biała Podlaska

Zadanie: „Remont drogi powiatowej Nr 1027L (Kózki – Serpelice) gr. woj. – Janów Podlaski, odc. od km 9+000 do km 12+390 dł. 3,39km”

Wartość zamówienia:  2 miliony 300 tyś zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2022r.

 

Inwestor: Gmina Biała Podlaska

Zadanie: Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska”

Część 1. – budowa drogi wewnętrznej w m. Sławacinek Nowy, Porosiuki oraz Sławacinek Stary

Część 2. – budowa drogi wewnętrznej – odcinki ulic Diamentowa, Konwaliowa, Perłowa, Szafirowa w m. Rakowiska

Część 3. – budowa dróg gminnych – odcinek ul. Jodłowej, ulice Spełnionych Marzeń i Grabowa w m. Czosnówka (z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną; formuła zaprojektuj i wybuduj)

Część 4. – budowa drogi gminnej w miejscowości Porosiuki

Wartość zamówienia: ponad 7 miliony zł netto

Umowna data realizacji: czerwiec 2022r.

 

Inwestor: Gmina Sosnówka

Zadanie: „Remont i przebudowa drogi w ciągu miejscowości Romanów – Czeputka – Motwica – Rozwadówka”

Wartość zamówienia:  ponad 4 miliony zł netto

Umowna data realizacji: czerwiec 2022r.

 

Inwestor: Gmina Kodeń

Zadanie: „Budowa i modernizacja Infrastruktury drogowej w gminie Kodeń”

Wartość zamówienia:  ponad 5 miliony 500 tyś zł netto

Umowna data realizacji: październik 2022r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Wykonanie nakładki bitumicznej – ul. Północna w Białej Podlaskiej  na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzeską do skrzyżowania z DK2

Wartość zamówienia:  ponad 1 miliony 500 tyś zł netto

Umowna data realizacji: październik 2022r.

 

Inwestor: Gmina Tuczna

Zadanie: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 L Sławatycze – Tuczna – Piszczac”

Wartość zamówienia:  ponad 9 milionów zł netto

Umowna data realizacji: sierpień 2022r.

W dniu 23.09.2022 reprezentujący gminę Tuczna wójt Zygmunt Litwiniuk oraz skarbnik Agata Olichwirowicz w siedzibie wykonawcy  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej  podpisali umowę na remont 5,5 km trasy Słowatycze – Tuczna – Piszczac .

Trwa budowa kolejnego odcinka ulicy Armii Krajowej od ul. Pileckiego do ul. Francuskiej.

PRD Grupa Horeglad remontuje ulicę Północną w Białej Podlaskiej. Poniżej relacja wideo wykonana przez Radio Biper.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Brzóski wraz z robotami towarzyszącymi

Wartość zamówienia: ponad 1 milion zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2022r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, ZDP Biała Podlaska

Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1111 L Wólka Plebańska – Witoroż – Zahajki od km 21+265 do km 24+000, o długości 2,735 km”

Wartość zamówienia: ponad 1 milion zł netto

Umowna data realizacji: sierpień 2022r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej w Białej Podlaskiej – ul. Brzeska

Wartość zamówienia: ponad 300 tyś zł netto

Umowna data realizacji: czerwiec 2022r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Budowa ulicy Armii Krajowej w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z  ul. Witolda Pileckiego do skrzyżowania z ul. Francuską

Wartość zamówienia: ponad 10 milion zł netto

Umowna data realizacji: lipiec 2023r.

 

Inwestor: ZDW Lublin

Zadanie: Remont drogi wojewódzkiej nr 816 od km 11+000

Wartość zamówienia: ponad 1 miliony zł netto

Umowna data realizacji: lipiec 2022r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, ZDP Biała Podlaska

Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1098L Komarówka – Brzozowy Kąt – Polubicze – Horodyszcze”

Wartość zamówienia: ponad 6 milionów zł netto

Umowna data realizacji: październik 2022r.

 

Inwestor: Gmina Wisznice

Zadanie: „Przebudowa drogi w miejscowości Horodyszcze i Łyniew, przebudowa mostu na rzece Zielawa w miejscowości Wisznice”

Wartość zamówienia: ponad 5 milionów zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2023r.

 

Inwestor: Gmina Piszczac

Zadanie: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1068L oraz nr 1051L na terenie gminy Piszczac”

Wartość zamówienia: ponad 6 milionów zł netto

Umowna data realizacji: lipiec 2023r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, ZDP Biała Podlaska

Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1024 L (dr.woj.698) gr. woj. – Nosów od km 0+014 do km 1+480 o długości 1,466 km”

Wartość zamówienia: ponad 600 tyś zł netto

Umowna data realizacji: wrzesień 2022r.

 

Inwestor: Miasto Radzyń Podlaski

Zadanie: „Budowa ulicy Polnej w Radzyniu Podlaskim”

Wartość zamówienia: ponad 3 miliony zł netto

Umowna data realizacji: grudzień 2022r.

Dnia 4 maja odbyło się uroczyste przekazanie placu budowy ulicy Armii Krajowej na kolejnym odcinku od ul. Janowskiej do ul. Francuskiej dla wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej. Miasto Biała Podlaska otrzymało na ten cel 12 mln 311 tys. zł. Kwota ta pokrywa 95% kosztów inwestycji.

Jedna z największych arterii komunikujących północny kwartał miasta – dwupasmowa jezdnia w obu kierunkach wyposażona będzie na całym przebiegu w chodniki, ścieżkę rowerową oraz energooszczędne oświetlenie. Na arterii znajdzie się także rondo w miejscu skrzyżowania z ul. Żeromskiego.

Chcę serdecznie podziękować panu prezydentowi i władzom miasta, że odważyli się powierzyć tak skomplikowane, ale inżyniersko ciekawe zadanie. Jako bialczanin dołożę wszelkich starań, żeby droga była naprawdę wizytówką naszej pięknej Białej Podlaskiej – zapewnia Leszek Horeglad, prezes Grupy Horeglad.

Na koniec roku 2021 – 31.12.2021 r. dokonano ostatecznego odbioru budowy ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleksandra Wereszki do skrzyżowania z ul. Tomasza Nocznickiego oraz budowy ulicy Aleksandra Wereszki pomiędzy ul. Józefa Beka i ul. Stefana Żeromskiego w Białej Podlaskiej. Odcinek ulicy Żeromskiego i ulicy Aleksandra Wereszki jest nowopowstałym obiektem, przebiega przez obszar zabudowany w sąsiedztwie nowopowstałej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz w sąsiedztwie pól i łąk. Zamawiającym budowę ulicy była Spółka KT&M Sp. z o.o.

 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pod koniec października – 29.10.2021 roku, miał miejsce odbiór końcowy robót, polegający na remoncie nawierzchni drogi krajowej nr 68 na odcinku Koroszczyn – Wólka Dobryńska od km 6+240 do km 11+430 o długości 5,190 km. Na przedmiotowym odcinku drogi wykonano następujące roboty: przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnie, wykończeniowe oraz oznakowanie poziome.

Dnia 03.12.2021 r. nastąpił odbiór końcowy robót dotyczących przebudowy (modernizacji) drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km. Zakres prac obejmował przebudowę (modernizację) drogi jednojezdniowej, wykonanie zjazdów, poboczy i humusowania
z obsianiem trawą, zabezpieczenie sieci rurami ochronnymi, ustawienie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, odwodnienie powierzchniowego istniejących rowów oraz budowa kanału technologicznego przy użyciu studni kablowych betonowych.

Droga służy głównie do obsługi ruchu samochodów osobowych i dostawczych dojeżdżających do hotelu jak i przeprawy promowej przez rzekę Bug.

Dnia 27 października 2021 roku w Białej Podlaskiej oddano do użytku tunel pod wiaduktem kolejowym o wysokości 4,6 m. i szerokości ok. 10 m., w ciągu ulic Witoroska – Lubelska. Zgodnie z założeniami, udostępniono kierowcom jezdnię z dwoma pasami ruchu.

Modernizację przejazdu wykonali Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej oraz Trakcja S.A. pod nadzorem inwestorskim firmy Investcom Sp. z o.o. na zlecenie PKP i Miasta Biała Podlaska. To Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w 2019 roku wygrało przetarg na budowę 400 metrowych dojazdów do tunelu. Cały zakres obejmował przebudowę ul. Lubelskiej i Witoroskiej na odcinku od Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do skrzyżowania ul. Witoroskiej z ul. Gromadzką, z przebudową towarzyszącego układu ulic i infrastruktury, tj. przebudowa wlotów ulic Winiarskiej, Sokulskiej, dojazdowej do działki nr 893/4, ul. Kołychawa do ul. Dalekiej.

Pierwsze efekty modernizacji można było zobaczyć we wrześniu 2021 roku, kiedy nasza Wytwórnia Betonów w Sielczyku dostarczała materiały do budowy tunelu oraz
w październiku 2021 roku, gdy zostały opublikowane pierwsze etapy inwestycji. Końcowy efekt zaprezentowano na koniec października 2021 roku.

Obiekt znacznie usprawnił komunikację w mieście oraz zwiększył bezpieczeństwo drogowe jak również kolejowe.

Większość zdjęć pochodzi z portalu Radio Biper.