Grupa Horeglad – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Dotacje unijne
×

Umowa na remont drogi nr 816 na terenie gmin Kodeń i Sławatycze została podpisana

×

18 marca 2024r. w Sali Konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Kodniu odbyło się spotkanie z udziałem władz i instytucji wojewódzkich, podczas którego została podpisana umowa na remont drogi wojewódzkiej nr 816 przebiegającej przez tereny gmin Kodeń i Sławatycze. Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Prace obejmą odcinek 1,8 km na terenie gminy Sławatycze oraz 2,2 km na terenie gminy Kodeń. Wartość zadania: 3.839.777,72 zł.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Szumera, Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. Leszek Horeglad, wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć oraz wójt Gminy Sławatycze Arkadiusz Misztal.

Zakres robót:
– frezowanie korekcyjne nawierzchni na całej długości odcinka,
– oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,
– ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, w miejscach niezbędnych,
– ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 6,0cm,
– ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 1S o gr. 4,0cm,
– dostosowanie wysokościowe do nowej nawierzchni istniejących zjazdów, zatok autobusowych, skrzyżowań,
– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, o szer. 1,0m i gr. 10cm,
– odtworzenie oznakowania poziomego,
– regulacja pionowa słupków U-1a.

W dniu 01.03.2024r. w siedzibie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. została zawarta umowa na realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki –Kolonia, Gmina Stara Kornica”. Wartość umowy wynosi 681785,94 brutto.

Umowa została podpisana przez prezesa zarządu Leszka Horeglad oraz Wójta Gminy Stara Kornica Kazimierza Hawryluka.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szpaki- Kolonia jest bardzo ważnym projektem dla lokalnej społeczności, która od dawna boryka się z problemami związanymi z jej stanem technicznym. Dzięki tej inwestycji poprawi się nie tylko komfort codziennego użytkowania drogi, ale także bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

13 lutego w Huszczy miało miejsce otwarcie po przebudowie drogi powiatowej, która została zmodernizowana dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycję zrealizowali wspólnie Gmina Łomazy i Powiat Bialski.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1056L i 1078L wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Huszcza” to największa drogowa inwestycja Gminy Łomazy. Objęła swoim zasięgiem 6-kilometrowy odcinek drogi powiatowej, przy której, na długości 2 km w miejscowościach Huszcza Pierwsza i Huszcza Druga powstał również chodnik. W ramach prac został wykonany parking przy Szkole Podstawowej w Huszczy, przebudowie uległo też skrzyżowanie z drogą wiodącą do Koszoł.

W symbolicznym przecięciu wstęgi włodarzowi gminy Jerzemu Czyżewskiemu oraz przewodniczącemu rady gminy Andrzejowi Wińskiemu towarzyszyli m.in. Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. Pan Piotr Horeglad i Dyrektor Krzysztof Paluszkiewicz (wykonawca inwestycji), radni powiatu bialskiego, radni gminy, sołtysi Huszczy Pierwszej i Huszczy Drugiej oraz proboszcz parafii w Huszczy, który dokonał poświęcenia drogi i udzielił błogosławieństwa jej użytkownikom.

Galeria zdjęć – poniżej.

W dniu 12.02.2024r. jako Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. podpisaliśmy umowę na „Przebudowa drogi gminnej nr 101235 L w miejscowości Polubicze Dworskie z Gminą Wisznice. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 1,5 km a wartość umowy 2’787’999,84 brutto.

Termin realizacji budowy drogi został ustalony do 30 września 2024 r. zgodnie z harmonogramem prac zawartym w umowie.

Umowa została parafowana przez prezesa zarządu Pana Leszka Horeglad oraz Wójta Gminy Wisznice Pana Piotra Dragan.

Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani jako wykonawcy tego projektu. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, budowa drogi zostanie przeprowadzona zgodnie z planem i spełni oczekiwania inwestora oraz mieszkańców.

W dniu 25.01.2024r.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. oraz Gmina Tuczna podpisały umowę na roboty  drogowe, polegające na ”wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 1051 L.” na odcinku od km 18+280 do km 18+835 oraz na odcinku od km 21+190 do km 23+780. Wartość umowy wynosi  1 736 434,91 zł brutto.

Umowa została parafowana przez wiceprezesa zarządu Pana Piotra Horeglada  oraz  Wójta Gminy Tuczna Pana Zygmunta Litwiniuka w obecności  skarbnik Gminy Pani Agaty Olichwirowicz.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane z budową drogi powiatowej nr 1051L.

W ramach inwestycji planuje się:

– wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku od km 18+280 do km 18+835 oraz na odcinku od km 21+190 do km 23+780,

– uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym,

– wykonanie oznakowania poziomego,

– wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,

– ustawienie zadaszeń przystankowych.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Remont drogi gminnej Nr 100280L w miejscowości Pólko – Pojelce – Cełujki od km 3+783,80 do km 6+633,00

Wartość zamówienia:  ponad 1 mln 260 tyś zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2023r.

 

Inwestor: Gmina Biała Podlaska

Zadanie: Remont drogi gminnej nr 100347L Czosnówka – Dokudów II – Dokudów I o długośic 3848,6m

Wartość zamówienia:  ponad 2 mln 160 tyś zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2023r.

 

Inwestor:  ZDP Biała Podlaska

Zadanie:  Remont drogi powiatowej Nr 1015L Woroniec – Swory – gr.woj. (Kownaty) w km 5+350do km 5+600 odcinek długości 0,250km

Wartość zamówienia:  ponad 320 tyś zł netto

Umowna data realizacji: grudzień 2023r.

 

Inwestor:  Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Remont ulicy Orzechowej w Białej Podlaskiej, odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Leszczynowej

Wartość zamówienia:  ponad 3 mln 70 tyś zł netto

Umowna data realizacji: maj 2024r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Remont ulicy Orzechowej w Białej Podlaskiej, odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Leszczynowej

Wartość zamówienia:  ponad 3 mln 70 tyś zł netto

Umowna data realizacji: maj 2024r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Remont ulicy Narutowicza w Białej Podlaskiej, odcinek od ul Prostej do Al.. Tysiąclecia

Wartość zamówienia:  ponad 1 mln 900 tyś zł netto

Umowna data realizacji: czerwiec 2024r.

 

Inwestor: Gmina Tuczna

Zadanie: Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 1051L

Wartość zamówienia:  ponad 1 mln 400 tyś zł netto

Umowna data realizacji: grudzień 2024r.

Nazwa zadania: Zaprojektowanie oraz wybudowanie drogi nr 101444L w m. Drelów (ul. Nowa) od drogi wojewódzkiej nr 813 do drogi powiatowej Łózki-Szóstka

Długość odcinka 2,61km

Roboty drogowe rozpoczęto dnia 14.06.2023 roku, a zakończono dnia 09.10.2023 roku

 

Budowa drogi gminnej nr 101444L w miejscowości Drelów (ul. Nowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 813 do drogi powiatowej Łózki-Szóstka od km roboczego 0+000 zlokalizowanego na przecięciu osi drogi projektowanej z osią drogi powiatowej nr 1123L, do km roboczego 2+605,40 zlokalizowanego na przecięciu osi drogi projektowanej z osią drogi wojewódzkiej nr 813.

 

Zakres projektowanej inwestycji obejmowało:

24 września 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie drogi powiatowej nr 1051L Sławatycze – Tuczna – Piszczac biegnącej przez miejscowość Tuczna.

Droga powstała z funduszy Polskiego Ładu. Przebudowany odcinek drogi ma długość 5,5 km. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię,

przebudowaną skrzyżowania, wybudowano zatoki autobusowe i przystanki, a także poprawiono odwodnienie.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć

Inwestor: Gmina Sarnaki

Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże – Serpelice”

Wartość zamówienia:  ponad 3 miliony 600 tysięcy zł netto

Umowna data realizacji: czerwiec 2023r.

 

Inwestor: Gmina Rokitno

Zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duża, Lipnica i Olszyn. ”

Wartość zamówienia: ponad 4 mln  zł netto

Umowna data realizacji: październik 2024r.

 

Inwestor: Gmina Tuczna

Zadanie: Modernizacja dróg gminnych. Zad 1 Przebudowa drogi wewn. W m. Tuczna o dł. 1,0km. Zad. 2 Przebudowa drogi wewn w m. Mazanówka od km 0+580 do km 2+222,95. Zad.3 Przebudowa drogi gm. Nr 101138L Wiski – dr. Pow.1078L-Kol. Wiski – dr. Pow. 1056L w m. Wiski od km 0+000 do km 0+946. Zad.4 Budowa drogi gm. nr. 101668L Olszanki – Leniuszki w m. Leniuszki od km 5+105,30 do km 6+717,00 o dł. 1611,7km

Wartość zamówienia:  ponad 4 miliony zł netto

Umowna data realizacji: luty 2024r.

 

Inwestor:  Gmina Piszczac

Zadanie: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Piszczac” w zakresie części 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1055L Piszczac – Zahorów – dr. pow. nr 1056L od km 1+580 do km 2+579” oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1066L dr kraj. 2 – Chotyłów – Zalutyń – dr. pow. 1068 L od km 4+617 do km 6+475 długości 1,858 km

Wartość zamówienia: ponad 4 mln 700tyś  zł netto

Umowna data realizacji: grudzień 2023r.

 

Inwestor: Gmina Rossosz

Zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1102L w miejscowości Kożanówka

Wartość zamówienia: ponad 4 mln 300tyś  zł netto

Umowna data realizacji: kwiecień 2025r.

 

Inwestor:  Gmina Biała Podlaska

Zadanie: Budowa i modernizacja dróg oraz utwardzenie działki na terenie Gminy Biała Podlaska

Wartość zamówienia: ponad 3 mln 500tyś  zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2023r.

 

Inwestor: Gmina Stara Kornica

Zadanie: Modernizacja drogi gminnej w Kobylanach

Wartość zamówienia:  ponad 1 mln 500tyś  zł netto

Umowna data realizacji: sierpień 2024r.

 

Inwestor: Gmina Leśna Podlaska

Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018L Sławacinek – Bordziłówka – Leśna Podlaska

od km 6+183 do km 8+677 w miejscowości Worgule”

Wartość zamówienia: ponad 4 mln zł netto

Umowna data realizacji: sierpień 2024r.

 

Inwestor: Gmina Terespol

Zadanie: „Remont odcinka drogi gminnej nr 100783 L w miejscowości Kuzawka gm. Terespol od km 0+000,00-0+382,65 i od km 0+000,00-0+292,63”

Wartość zamówienia: ponad 500 tyś. netto

Umowna data realizacji: październik 2023r.

 

Inwestor: Gmina Terespol

Zadanie: „Remont drogi gminnej nr 100829 L  od km 0+027,00-0+738,86 w miejscowości Kuzawka gmina Terespol ”

Wartość zamówienia: ponad 500 tyś. netto

Umowna data realizacji: październik 2023r.

 

Inwestor: Gmina Zalesie

Zadanie: „Modernizacji (remoncie) drogi gminnej Nr 100752L Dobryń Duży – Dobryń Kolonia – droga krajowa nr 68 od km 0+000 do km 0+759 odcinek dł.0,759 km”

Wartość zamówienia: ponad 400 tyś. netto

Umowna data realizacji: listopad 2023r.

W dniu 18.08.2023 w Urzędzie Gminy Terespol zastała podpisana umowa, pomiędzy Gminą Terespol a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z Białej Podlaskiej na dwa zadania:
1.       Remont odcinka drogi gminnej nr 100783L w miejscowości Kuzawka gm. Terespol od km 0+000,00-0+382,65 i od km 0+000,00-0+292,63
2.       Remont drogi gminnej nr 100829L  od km 0+027,00-0+738,86 w miejscowości Kuzawka gmina Terespol