Dzień: 2022-06-06

Przez:
Grupa Horeglad
6 czerwca 2022

Aktualne kontrakty drogowe PRD S.A.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Brzóski wraz z robotami towarzyszącymi

Wartość zamówienia: ponad 1 milion zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2022r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, ZDP Biała Podlaska

Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1111 L Wólka Plebańska – Witoroż – Zahajki od km 21+265 do km 24+000, o długości 2,735 km”

Wartość zamówienia: ponad 1 milion zł netto

Umowna data realizacji: sierpień 2022r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej w Białej Podlaskiej – ul. Brzeska

Wartość zamówienia: ponad 300 tyś zł netto

Umowna data realizacji: czerwiec 2022r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Budowa ulicy Armii Krajowej w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z  ul. Witolda Pileckiego do skrzyżowania z ul. Francuską

Wartość zamówienia: ponad 10 milion zł netto

Umowna data realizacji: lipiec 2023r.

 

Inwestor: ZDW Lublin

Zadanie: Remont drogi wojewódzkiej nr 816 od km 11+000

Wartość zamówienia: ponad 1 miliony zł netto

Umowna data realizacji: lipiec 2022r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, ZDP Biała Podlaska

Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1098L Komarówka – Brzozowy Kąt – Polubicze – Horodyszcze”

Wartość zamówienia: ponad 6 milionów zł netto

Umowna data realizacji: październik 2022r.

 

Inwestor: Gmina Wisznice

Zadanie: „Przebudowa drogi w miejscowości Horodyszcze i Łyniew, przebudowa mostu na rzece Zielawa w miejscowości Wisznice”

Wartość zamówienia: ponad 5 milionów zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2023r.

 

Inwestor: Gmina Piszczac

Zadanie: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1068L oraz nr 1051L na terenie gminy Piszczac”

Wartość zamówienia: ponad 6 milionów zł netto

Umowna data realizacji: lipiec 2023r.

 

Inwestor: Powiat Bialski, ZDP Biała Podlaska

Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1024 L (dr.woj.698) gr. woj. – Nosów od km 0+014 do km 1+480 o długości 1,466 km”

Wartość zamówienia: ponad 600 tyś zł netto

Umowna data realizacji: wrzesień 2022r.

 

Inwestor: Miasto Radzyń Podlaski

Zadanie: „Budowa ulicy Polnej w Radzyniu Podlaskim”

Wartość zamówienia: ponad 3 miliony zł netto

Umowna data realizacji: grudzień 2022r.

Czytaj więcej