×

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: Przebudowa drogi  powiatowej Nr 1020 L Biała Podlaska (ul. Terebelska) – Terebela – Jagodnica – Witulin od km 4+764 do km 6+235, odc. dł. 1,471 km
Wartość zamówienia: 364 tyś netto
Umowna data realizacji: październik 2021

 

Inwestor: Województwo Lubelskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna na odc. Żelizna – Komarówka Podlaska od km 22+900 do km 24+050
Wartość zamówienia: 1milion 600 tysięcy netto
Umowna data realizacji: grudzień 2021

 

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: Remont drogi powiatowej Nr 1084L Stasiówka – Żeszczynka – Motwica od km 0+003 do km 1+844, odc. długości 1,841 km w m. Stasiówka.
Wartość zamówienia: ponad 800 tysięcy netto
Umowna data realizacji: październik 2021

 

Inwestor: Gmina Miasto Terespol
Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 100830l-ulicy Janowskiej w Terespolu od km 0+008,50 do km 0+476,00 o długości 0,46750 km
Wartość zamówienia: ponad 690 tysięcy netto
Umowna data realizacji: listopad 2021

 

Inwestor: GDDKiA w Lublinie
Zadanie: Remont nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie – z podziałem na części część 3:dk 68 Koroszczyn- Wólka Dobryńska
Wartość zamówienia: prawie 4 mln netto
Umowna data realizacji: 2021

 

Inwestor: Powiat Bialski, Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Zadanie: „Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1111 L Wólka Plebańska – Witoroż – Zahajki od km 24+000 do km 26+088 o długości 2,088 km”
Wartość zamówienia: 665 tyś netto
Umowna data realizacji: wrzesień 2021