×

W dniu 1 czerwca 2021r. PRD S.A. podpisało umowę z Powiatem Radzyńskim na inwestycję pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1227L na odcinku Marynin-Wohyń”.Wartość kontraktu 12 496 989,73 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej na 1227L na odcinku Marynin-Wohyń od km 0+081 do km 10+966 tj. na długości 10,885 km.

Inwestycja obejmuje przebudowę jezdni wraz z poboczami, przebudowę i budowę zatok autobusowych, budowę chodnika oraz zatoki postojowej, przebudowę przepustów drogowych, zjazdów i skrzyżowań, remont i przebudowę rowów drogowych, budowę kanału technologicznego. W ramach inwestycji przewidziano również wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.