×

Zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska – Piszczac od km 12+700 do km 13+226 odcinek długości 526mb
Inwestor: Powiat Bialski – Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
Wartość zamówienia: ponad 400’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: 27.09.2019r. (zrealizowane przed terminem)


Zadanie: Wykonanie remontu warstwy ścieralnej jezdni masą mineralno – bitumiczną z regulacją wysokościową elementów uzbrojenia sieci na następujących ulicach: Jana Pawła II, Janowska, Sidorska, Parkowa, Plac Trzech Krzyży, Brzeska
Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska
Wartość zamówienia: ponad 400’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: do 30.08.2019r.


Zadanie: Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Część 2 – Rejon w Międzyrzecu Podlaskim – DK 2 odcinek Międzyrzec Podlaski – Biała Podlaska w m. Sławacinek Stary od km 630+000 do km 630+545
Inwestor: GDDKiA Lublin
Wartość zamówienia: ponad 600’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: 27.10.2019r.


Zadanie: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki – Popławy
Inwestor: Gmina Stara Kornica
Wartość zamówienia: ponad 300’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: 28.10.2019r.


Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 100744 L w miejscowości Nowosiółki od km 0+000 do km 0+547 – odcinek długości 0,547 km – Część I.
Inwestor: Gmina Zalesie
Wartość zamówienia: ponad 199’000,00 zł netto
Umowna data realizacji: 15.11.2019r