Dotacje unijne
×

Dojazdy do tunelu na ul. Lubelskiej i Witoroskiej wykona PRD S.A.

×

29 kwietnia Prezydent Miasta Biała Podlaska podpisał umowę z Leszkiem Horegladem Prezesem Zarządu PRD S.A.
na budowę dojazdów do tunelu na ul. Lubelskiej i Witoroskiej. Wartość zamówienia przekroczy 4’400’000 zł netto.

Przebudowane mają zostać m.in. wloty ulic Winiarskiej, Lubelskiej i Sokulskiej do ronda im. Lecha Kaczyńskiego,
a także ulica Witoroska na odcinku zaczynającym się przy powstającym tunelu, do ulicy Gromadzkiej.
Przebudowa obejmie również ulicę Kołychawa na odcinku do ulicy Dalekiej. Przy wymienionych ulicach powstaną chodniki, natomiast wzdłuż ulicy Lubelskiej, od tunelu do ronda, pojawi się ścieżka rowerowa.

Harmonogram robót zostanie ustalony tak, aby skorelować realizację inwestycji z budową tunelu realizowaną jako odrębne opracowanie przez PKP PLK.

Trwa rozbudowa powiatowej Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) – Rokitno – Błonie na odcinku Grabanów – Rokitno o długości prawie 14 km.

Inwestycja obejmuje poszerzenie istniejącej nawierzchni do 6,0 m, budowę kładki dla pieszych na cieku Klukówka
w m. Grabanów,  budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1036L i 1035L w m. Rokitno, wykonanie
i przebudowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, przebudowę i remont przepustów pod koroną drogi.

Zakończenie robót według harmonogramu zaplanowano na IV kwartał 2019 r.

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy ze Starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem na temat inwestycji drogowych
w naszym powiecie, oraz ze Stanisławem Czarko, przedstawicielem z ramienia Grupy Horeglad – wykonawcą przebudowy drogi na odcinku Grabanów – Rokitno.