×

W maju 2017 roku rozpoczęliśmy przebudowę drogi powiatowej nr. 2059W przy ulicy Targowej w Łosicach. Całość odcinka drogi wynosi niemal 1000 metrów. Prace przygotowawcze i rozbiórka elementów drogowych wraz z usunięciem zadrzewienia były pierwszym elementem procesu przebudowy drogi.

Roboty ziemne, podbudowy i chodniki zostały dodane niezwykle prężnie do całokształtu projektu. Jako element szczególny tego projektu dodaliśmy zjazdy i dojścia do furtek łącznie z odwodnieniem korpusu drogowego. Powstawała struktura nowoczesnej drogi wraz z kompletną infrastrukturą wspierającą na światowym poziomie.

Nawierzchnia zastosowana przez nas w tym projekcie została w całości wytworzona w wytwórni mas bitumicznych prd. Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych poprzedzało położenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Ostatnim etapem prac wykończeniowych było montowanie kompletnego oznakowania drogowego wraz z zabezpieczeniem ruchu pieszych.

Zakończenie prac planowane jest na maj 2018 roku.


<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NN8DZ2KJ"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">