Sobota, 21 Października, 2017 roku.   Do końca roku pozostało 72 dni.

Wytwórnia mas bitumicznych w Kaliłowie

Zdjęcie: Wytwórnia mas bitumicznych w Kaliłowie      Zdjęcie: Wytwórnia mas bitumicznych w Kaliłowie      Zdjęcie: Wytwórnia mas bitumicznych w Kaliłowie      Zdjęcie: Wytwórnia mas bitumicznych w Kaliłowie     

Telefon:   83 341-11-92

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Kaliłowie, wyposażona jest w otaczarkę WMMB - 120 MADRO, gdzie produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych jest sterowana i kontrolowana przez system komputerowy. Dozowanie składników jest wagowe i zautomatyzowane za pomocą sterowania elektronicznego.

Asfalty w zbiornikach ogrzewane są w sposób pośredni , z termostatem, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury.

Otaczarka jest wyposażona w urządzenia umożliwiające dozowanie stabilizatorów i środków adhezyjnych.

Produkujemy klasyczne betony asfaltowe oraz mieszani SMA wg normy PN - S - 96025:2000. Od roku 2009 posiadamy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1454-CPD-128 potwierdzający zdolność wytwórni do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wg norm PN - EN 13108-1 Część 1: Beton Asfaltowy oraz PN - EN 13108-5 Część 5: Mieszanka SMA.

Wyżej wymienione mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone są do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla dróg kategorii ruchu KR1 do KR6.

Nad właściwym przebiegiem procesów technologicznych podczas produkcji mieszanek kontrolę sprawuje laboratorium.

Copyright © AW 2005- 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja: 7-03-2012, 14:33    Strona wygenerowana w czasie: 0.065 s.