Sobota, 21 Października, 2017 roku.   Do końca roku pozostało 72 dni.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

     Priorytetowym celem naszej firmy jest spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie produkcji i świadczenia usług polegających na budowie , remontach, utrzymaniu dróg i obiektów mostowych, produkcji mas bitumicznych, przerobie materiałów kamiennych, napraw sprzętu, transporcie , usługach sprzętowych i diagnostyce pojazdów mechanicznych o najwyższym i powtarzalnym poziomie jakości, respektując przepisy prawne i inne specyficzne wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
     Aby to osiągnąć będziemy dążyć do podnoszenia jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług tak, aby znak naszej firmy kojarzył się wszystkim klientom z doświadczeniem, fachową obsługą, wiarygodnością i stabilnością firmy.
     Zmierzamy do tego, aby działania wykonywane na rzecz naszych Klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz środowiska naturalnego były najlepszym świadectwem dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej.

  Powyższą ideę realizujemy poprzez:
 • Profesjonalną obsługę wszystkich naszych Klientów,
 • Zaangażowanie doświadczonych i kompetentnych pracowników,
 • Zapewnienia niezbędnych zasobów i środków do wdrażania w/w wymagań,
 • Realizacji celów jakościowych poprzez stałą optymalizację organizacji pracy i doskonalenie zdefiniowanych procesów,
 • Ciągłą poprawę w zakresie zmniejszania wpływu działalności firmy na środowisko naturalne (w tym minimalizację emisji wszelkich czynników szkodliwych, minimalizację zużycia paliw i wody na cele technologiczne oraz zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych)
 • Stosowanie nowoczesnych technologii,
 • Podejmowanie działań celem stałego zmniejszenia ilości wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników,
 • Ciągłe poszerzenie kwalifikacji, wiedzy i świadomości pracowników w zakresie obowiązujących wymagań i określonych celów,
 • wykorzystywanie materiałów od wyselekcjonowanych dostawców, którzy spełniają nasze wymagania jakościowe,
 • Podejmowanie działań związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, jego ciągłym doskonaleniem, w szczególności zintegrowanego systemu zarządzania.
     Dążąc do stałego doskonalenia i efektywności prowadzonych procesów Zarząd Spółki propaguje wśród pracowników innowacyjność, działania i aktywność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.
     Zarząd Spółki zapewnia, że cele i Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy są znane, rozumiane i realizowane przez wszystkich pracowników.

Prezes Zarządu
Tadeusz Małaj

Biała Podlaska, dn. 1 lipiec 2006 roku.

Copyright © AW 2005- 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja: 7-03-2012, 14:33    Strona wygenerowana w czasie: 0.036 s.