Piątek, 24 Listopada, 2017 roku.   Do końca roku pozostało 38 dni.

Działalność przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej jest przedsiebiorstwem o długoletniej tradycji i wieloletnim doświadczeniu , przedsiebiorstwem wywodzącym się z Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych powstałego 1952 roku. Jako spółka Akcyjna funkcjonuje od 2000 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w drodze prywatyzacji bezpośredniej. Prezesem zarządu jest inż.Leszek Horeglad.
     Firma posiada duże doświadczenie w budowie dróg , ulic , placów , nieskomplikowanych obiektów mostowych , produkcji mas bitumicznych , kruszyw budowlanych.
Stale rosnące wymagania dotyczące jakości oraz wymagania w zakresie ochrony środowiska zmuszją przedsiebiorstwo do stosowania nowoczesnego sprzętu i stosowania nowych technologii.
     Oprócz nowoczesnej wytwórni mas bitumicznych, wytwórni betonów, kopalni kruszyw, własnego laboratorium drogowego, przedsiębiorstwo posiada sprzęt drogowy, znanych firm tj. Caterpillar , Dynapac , HSW Stalowa Wola , STAVOSTROJ , IR-ABG. Wysokiej klasy kadra techniczna i nadzór laboratorium drogowego dają gwarancję wysokiej jakości wykonywanych robót.
     Przedsiebiorstwo uzyskało certyikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2001;PN-EN ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004 w zakresie budowy i modrnizacji dróg, produkcji mieszanek mineralno - bitumicznych , obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych, badań technicznych samochodów oraz usług sprzętem drogowym. Jest członkiem Okręgowej Izby Gospodarczej Drogownictwa., Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Bialskopodlaska Izba Gospodarcza , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji.
     W latach 2008-2010 Przedsiębiorstwo zrealizowało dwa duże projekty inwestycyjne przy wsparciu ze środków unii europejskiej, a mianowicie:
1. Projekt pn. "Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej technologii produkcji mas betonowych", w ramach którego kupiliśmy:
    - Wytwórnię betonów o wydajności 60m3/h
    - Betonomieszarkę
    - Pompogruszkę
    - Zintegrowany system operacyjny
2. Projekt pn. "Wdrożenie innowacyjnej, recyklingowej technologii wykonywania nawierzchni drogowych wykorzystujących polską myśl techniczną", w ramach którego kupiliśmy:
    - Rozkładarkę mas bitumicznych
    - Równiarkę drogową
    - Walec tandemowy wibracyjny
    - Walec tandemowy wibracyjny z rozsypywaczem grysu
    - Walec pneumatyczny
    - Przesiewacz
    - Koparko-ładowarkę

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Copyright © AW 2005- 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja: 7-03-2012, 14:33    Strona wygenerowana w czasie: 0.174 s.